O klastru, aneb co jsme zač

INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s. je významný spolek strojírenských a technologických firem převážně z Jihomoravského kraje, sdružených za účelem posilování své konkurenceschopnosti a inovačních aktivit, zejména prostřednictvím implementace konceptu „průmysl 4.0“.

Sdružujeme členské firmy a vytváříme vhodné podhoubí pro síťování s dalšími vhodnými společnostmi.  Vzděláváme a informujeme o technologiích průmyslu 4.0. Analyzujeme a konzultujeme váš inovační potenciál.

Klastr byl založen 15. 2. 2016. Zakládajícími členy tohoto spolku bylo 19 společností, v současnosti klastr sdružuje na tři desítky členů, jejichž seznam a profily naleznete níže.

Klastr je členem Regionální hospodářské komory Brno.

O klastrech

Protože na těchto stránkách se bude slovo klastr skloňovat ve všech pádech, tak nám dovolte představit, co to klastr je. Z etymologického hlediska je název klastr odvozen od anglického výrazu cluster, znamenající shluk, chumel, hromada, skupina.

V ekonomickém slova smyslu může být význam slova klastr charakterizován jako místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. Klastry mohou být též definovány jako regionální odvětvová seskupení podniků, které si sice navzájem konkurují, ale také navzájem spolupracují a jejichž synergické vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení své konkurenceschopnosti.

Více o klastrech nalezlete na webu Národní klastrové asociace.

Potenciál sdružování v klastrech a jeho důležitost si uvědomují i vlády a spatřují v ní hnací sílu regionálního rozvoje. Proto vznikají na různých úrovních politiky rozvoje klastrů. Klíčovým dokumentem v České republice je Národní klastrová strategie 2005–2008 schválená usnesením vlády.

Klastr nebo kartel?

Co mají klastr a kartel společného?

Oba sledují zájmy zapojených firem. Na rozdíl od kartelu, který je tajnou dohodou konkurenčních firem, tak klastr je otevřeným a veřejným spojením firem, které nemá za cíl snížit konkurenční prostředí, ale naopak zvýšit konkurenceschopnost celého klastru.

Průmysl 4.0 nebo průmysl 4.0?

Pokud jste si už o průmyslu 4.0 něco zjišťovali, pak jste patrně narazili i na „Průmysl 4.0“. A protože jsme se setkávali s těmito dvojími zápisy i my, a tak jsme si nebyli úplně jistí, jak PRŮMYSL 4.0 máme psát, tak jsme se obrátili na Ústav pro jazyk český. Na základě jejich odpovědi: „Protože jde o název jakéhosi myšlenkového konceptu, což považujeme za obecné označení, nikoli vlastní jméno, doporučujeme psát… malé písmeno.“ jsme se utvrdili v tom, že budeme psát na našem webu písmeno malé. Pokud naleznete na našem webu chybu, neváhejte upozornit na .

Úplnou odpověď na dotaz směřovaný na ÚJŠ naleznete zde.

S klastrem nebo bez klastru? Přidejte se k nám

Hledáte pomoc a podporu při digitální transformaci své společnosti? Postrádáte informace, partnery nebo finance pro své inovační plány? Chcete představit své technologie v oblasti průmyslu 4.0? Řešíte kybernetickou bezpečnost svého podnikání?

Přidejte se k nám! Budete v dobré společnosti.

K čemu vám budeme dobří?

 • Informace z první ruky, vzdělávání, osvěta, konference, semináře, workshopy, studijní cesty, veletrhy, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.
 • Poradenství a konzultace – plán digitální transformace, financování (dotační výzvy), posouzení současného stavu úrovně digitalizace podniku a identifikace příležitostí.
 • Business development – networking, b2b, veletrhy, obchodní mise, spolupráce na výzkumných projektech.
Přidali bychom se, co pro to můžeme udělat?

Chcete-li být informováni o dění v klastru a odebírat náš newsletter, pak zadejte e-mailovou adresu zde. Newsletter je zdarma i pro nečleny a informuje o námi plánovaných akcích i dotačních výzvách.

Pokud si přejete stát se našimi řádnými členy, pak nás kontaktujte. Na schůzce si vyjasníme vzájemná očekávání. Pokud zjistíte, že je pro Vás členství zajímavé, pak odevzdáte vyplněnou členskou přihlášku. Vaši přihlášku projedná představenstvo a budete přijati mezi členy.

Jak je klastr řízen?

INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s. je spolkem zapsaným v Obchodním rejstříku (IČ 04916581). Nejvyšším orgánem IC 4.0 je členská schůze, která se koná jednou ročně. Statutárním orgánem je představenstvo, činnost představenstva i klastru kontroluje dozorčí rada.

Představenstvo klastru:
 • Ing. Tomáš Kubala, MBA – předseda představenstva a výkonný ředitel
 • Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. (RHK Brno) – místopředseda představenstva
 • Ing. Karel Bílek (B + R automatizace, spol. s r.o.) – člen představenstva
 • Ing. František Podzimek (SIEMENS, s.r.o.) – člen představenstva
 • Ing. Miloš Dvořák (Unicorn Systems a.s.) – člen představenstva
Dozorčí rada klastru:
 • Ing. Jan Keprda (ASTRA MOTOR spol. s r.o.)
 • Ing. Bronislav Stiskálek (První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.)
 • Ing. Michal Krempl (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

Regionální hospodářská komora Brno je pověřena managementem aktivit a administrací projektů klastru.

Stanovy spolku jsou k nahlédnutí zde.

Kde nás najdete?

INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s. sídlí v budově Regionální hospodářské komory Brno v areálu brněnského Výstaviště (Výstaviště 569/3).

Přidejte se k nám

Vaše vstupenka do světa
INDUSTRY CLUSTER 4.0 je připravena

Sledujte nás na sociálních sítích

Kdo jsou naši členové

Sdružujeme 3 desítky členských subjektů. Jsou mezi námi technologické, strojírenské firmy, konzultační i výzkumné společnosti.

Filtrovat dle oboru:
Aditivní technologie a 3D tisk
Analýza dat
Chytrý výrobek
Diagnostika a prediktivní údržba
Ekologie
Energetika
Financování
Identifikace prvků systému a vzájemná komunikace
Inteligentní logistika a sklad
Konzultační firma
Kyberbezpečnost
Lidské zdroje, poradenství, vzdělávání
Monitoring výroby
Nástroje
Plánování a řízení výroby
Řízení jakosti
Roboty a manipulátory
Rozšířená virtuální realita
Technologická firma
Vědecko-výzkumná instituce
Výrobní firma
Výrobní stroje
Vývoj a návrh výrobku, digitální dvojče

Success stories

Robot z VUT bude pomáhat laborantům FN Brno s rizikovými vzorky

Laborant založí zkumavky se vzorky, aktivuje systém a vše ostatní se už děje automaticky. S takovýmto řešením pro biohazard laboratoře přišli výzkumníci z Ústavu automatizace a…

Zobrazit více

Unicorn Systems v Astra Motor implementoval Digitální pracoviště 4.0. Za toto řešení získali prestižní ocenění.

Astra Motor je malá česká firma rodinného typu, jejíž historie se začala psát před dvaceti lety. Její doménou je výroba a broušení přesných obráběcích…

Zobrazit více

Přidejte se k nám

Vaše vstupenka do světa
INDUSTRY CLUSTER 4.0 je připravena

Sledujte nás na sociálních sítích

Články

BRNO INDUSTRY 4.0 pokračuje podcasty

BRNO INDUSTRY 4.0 je název již tradiční konference o novinkách, trendech i úspěšných implementacích v průmyslu 4.0. Vždy je velký přetlak nápadů, co na konferenci…

Zobrazit více

MSV 2021: Navštivte nás i naše členy

V pondělí 8. listipadu bude na brněnském výstavišti zahájen Mezinárodní strojírenský veletrh, jeho hlavním tématem letos je Digitální továrna a průmysl 4.0. Na veletrhu nebudou chybět…

Zobrazit více

Výzva pro české automatizační firmy – Britská společnost chce rozšířit své portfolilo

Britská společnost, která navrhuje a vyrábí autoatizační a manipulační zařízení, by ráda rozšířila portfolio scývh služeb a nabízí českým společnostem s podobnými službami, že se…

Zobrazit více

Přidejte se k nám

Vaše vstupenka do světa
INDUSTRY CLUSTER 4.0 je připravena

Sledujte nás na sociálních sítích

Podcasty

PODCAST s Janem Keprdou: Digitální pracoviště 4.0 – jak se nám to povedlo

Zobrazit více

Až na výjimky u nás ve firmě nenaleznete papír. Povedlo se nám v rámci digitalizace dostat do digitální podoby téměř veškeré procesy,“ prohlásil Jan Keprda o výsledku digitalizačního procesu ve své firmě ASTRA MOTOR spol. s r.o., ale uznává, „já sám bych to nedal, byla to záležitost celé firmy.“

Vždy ho zajímalo, jak by se dala zvýšit efektivita a došel k závěru, že bez digitalizace zvýšit efektivitu nelze. „Digitalizace je nekonečný proces a začíná snahou dostat firemní procesy do digitální podoby, ze které jsme schopni těžit data, a ten proces na základě získaných dat zefektivňovat.

Poslechtěte si a zjistěte, co má společného rozpínavost vesmíru s digitalizačním procesem. Kolik na cestě musel překonávat překážek? Co by udělal jinak? Cítí se být jednou z tváří digitalizace českého průmyslu?

Projekt Digitální pracoviště 4.0 byl ohodnocen prestižním oceněním Microsoft Awards 2019 a na MSV 2021 získal Cenu České spořitelny za příspěvek k transformaci české ekonomiky.

Velmi nás těší, že jsme projektu digitalizace napomohli a že se na něm podílely i naše členské firmy: Unicorn Systems a.s. projekt digitalizace realizovala. RENARDS, a.s. zpracovala úspěšnou žádost o dotaci.

Rozhovor s Janem Keprdou vedl Lukáš Smelík. PODCAST navazuje na konferenci BRNO INDUSTRY 4.0 a je financován z prostředků Jihomoravského kraje.

Zapište si do kalendáře 6. ročník konference BRNO INDUSTRY 4.0 se uskuteční 19. a 20. ledna 2022.

 

Poslech a možnost odběru všech epizod v aplikacích:

Spotifyhttps://open.spotify.com/show/4XfKSj00k5yOR7Vwi5Hwh5

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/cz/podcast/v%C5%A1e-o-pr%C5%AFmyslu/id1489539018

Google Podcast: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hdWRpb2Jvb20uY29tL2NoYW5uZWxzLzUwMTE4MzIucnNz

Lecton: https://lectonapp.com/cz/podcast/3a527175-5f3a-4890-9217-10b19d007491?_lst

Zobrazit méně

PODCAST s Milanem Sedláčkem: Jak financovat inovační projekty průmyslu 4.0

Zobrazit více

O peníze přece jde až na prvním místě…

Čekali jsme, že programovém období 2021–2027 bude méně peněz, ale opak je pravdou, rozdělovat se bude dokonce o třetinu až polovinu více peněžních prostředků,“ říká Milan Sedláček ze společnosti RENARDS, a.s.

Doba dotací na golfová hřiště a nákup nových strojů jen za účelem zvýšení kapacity nikoli zlepšení technologické úrovně je pryč. Nyní jsou podniky dotacemi podporovány, aby zlepšily svou konkurenceschopnost a posunuly se na vyšší úroveň (národní/evropskou/celosvětovou).

Výhodou je, že nyní jsou již přímo výzvy na realizaci prvků průmyslu 4.0. může to být už páteř investice, nikoli mimoděčný „vedlejší“ produkt. Šanci na úspěch budou mít unikátní projekty s vysokou přidanou hodnotou.

Aktuálně se dají využít dotace např. z úspor energií, aplikace výsledků výzkumu a vývoje. Koncem léta je očekávána výzva Digitální podnik, která cílí na MSP a jejich podnikové informační technologie (tedy prioritně informační systémy, ale řešily i otázku kybernetické bezpečnosti). Potom nastane několikaměsíční dotační pomlka. V letech 2022 a 2023 bude obrovská nabídka dotačních možností, které budou směřovány i do průmyslu 4.0. Bude to soutěž připravenosti.

Finanční příspěvek dotace je menší část, není možné se proto bezhlavě do nějakého projektu pustit. Je třeba mít připravený dobrý střednědobý strategický plán. Dotace na projekty s menší přidanou hodnotou jsou cca třetinové. Naproti tomu projekty s vyšší přidanou hodnotou mohou mít dokonce dotaci více než poloviční. Čím větší podnik je, tím menší procentuální dotaci může dostat.

Podnik musí projekt předfinancovat, aby se tak předešlo velkým výkyvům v cash flow, je možné žádat o proplacení po skončení jednotlivých etap projektu. Navíc existují dobré bankovní nástroje pro řešení problematiky předfinancování.

Dotovaný projekt vás bude motivovat, aby ho udělali rychleji: aby projekt místo třeba tří let trval jen rok a půl. Abyste si místo béčkového stroje koupili áčkový. Dotace má tedy potenciál zintenzivnit akceschopnost podniku. Ať je, či není projekt dotovaný, tak musí podniku dávat smysl,“ pokračuje Milan Sedláček.

Jaká byla nejhorší schůzka Milana Sedláčka? Jaká identifikoval negativa dotací? V čem mohou pomoci RENARDS či jiné firmy zabývající se dotacemi? V čem pramení 100% úspěšnost RENARDS v žádostech o dotace v oblasti průmyslu 4.0? Je tato úspěšnost dlouhodobě udržitelná? Jaké konkrétní projekty pomohli realizovat? Jak přispěli k úspěšnému projektu naší členské firmě ASTRA MOTOR spol. s r.o.? Co je to chaotický sklad – je to cíl, či výchozí pozice? V čem spatřuje hlavní smysl dotací? Jaké jsou kroky, když se rozhodnu využít dotačních možností?

Podnětný rozhovor s Milanem Sedláčkem ze členské firmy RENARDS, a.s. vedl moderátor Lukáš Smelík.

PODCAST navazuje na konferenci BRNO INDUSTRY 4.0 a je financován z Jihomoravského kraje.

Poslech a možnost odběru všech epizod v aplikacích:

Spotifyhttps://open.spotify.com/show/4XfKSj00k5yOR7Vwi5Hwh5

Apple Podcasthttps://podcasts.apple.com/cz/podcast/v%C5%A1e-o-pr%C5%AFmyslu/id1489539018

Google Podcast: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hdWRpb2Jvb20uY29tL2NoYW5uZWxzLzUwMTE4MzIucnNz

Lecton: https://lectonapp.com/cz/podcast/3a527175-5f3a-4890-9217-10b19d007491?_lst

Nahrávání podcastu s Milanem Sedláčkem ze společnosti RENARDS, a.s. (vpravo), moderátor Lukáš Smelík (vlevo)
Zobrazit méně

PODCAST s Alenou Lubasovou: Jak úspěšně (pro)vést firmu digitální transformací

Zobrazit více

Když to jde v Japonsku, proč by to nešlo v Oslavanech, pomyslela si po návštěvě Japonska Alena Lubasová, jednatelka členské firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., a stala se ve firmě motorem procesu digitalizace. První kroky v tomto procesu učinila už v roce 2010, kdy ještě o konceptu průmyslu 4.0 nebylo vidu ani slechu. Následovaly ještě další čtyři fáze, inovační proces je podle ní nikdy nekončící a již nyní se jí v hlavě líhnou další nápady na zlepšení.

Pokrok zastavit nelze a digitalizace je způsob, který pomáhá držet s ním krok. V naší cestě k digitalizaci jsou pracovníci klíčoví. At už ti stávající, anebo ti, kteří do firmy teprve přijdou,“ říká Alena Lubasová, „firma se musí prezentovat jako firma s digitálními technologiemi. Na obavy uchazečů reagujeme: Když budete chtít, tak to zvládnete. Pojď se učit při práci. Nevíš, zeptej se. Když nevíme nikdo, ptáme se externích lektorů. Taky se nám stalo, že jsme dál než on a že nevěděl ani externí lektor.“

Změna firemní kultury je vlastně to nejobtížnější v celém procesu digitalizace. Benefitem se digitalizace stává ve chvíli, kdy ji lidé pochopí a vezmou za svou. Kontinuální vzdělávání zaměstnanců považuje za klíčové.

Proč lidé nemají rádi změny? V jaké fázi projektu je vhodné vyvolat diskusi? Co firmě dala a vzala (korona)krize? Bojí se něčeho? Jaké dodavatele by se měla firma zaměřit?

Rozhovor s Alenou Lubasovou ze členské firmy STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. moderoval Lukáš Smelík.

PODCAST navazuje na konferenci BRNO INDUSTRY 4.0 a je financován z Jihomoravského kraje.

 

Poslech a možnost odběru všech epizod v aplikacích:

Spotifyhttps://open.spotify.com/show/4XfKSj00k5yOR7Vwi5Hwh5

Apple Podcasthttps://podcasts.apple.com/cz/podcast/v%C5%A1e-o-pr%C5%AFmyslu/id1489539018

Google Podcast: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hdWRpb2Jvb20uY29tL2NoYW5uZWxzLzUwMTE4MzIucnNz

Lecton: https://lectonapp.com/cz/podcast/3a527175-5f3a-4890-9217-10b19d007491?_lst

Nahrávání podcastu s Alenou Lubasovou (vlevo moderátor Lukáš Smelík), vpravo Alena Lubasová
Nahrávání podcastu s Alenou Lubasovou (vlevo moderátor Lukáš Smelík), vpravo Alena Lubasová
Zobrazit méně

PODCAST s Jiřím Sedláčkem: Proč je kybernetická bezpečnost zcela zásadní

Zobrazit více

Ačkoli s sebou digitalizace procesů nese mnohá pozitiva, má i svou odvrácenou stranu. Tou odvrácenou stranou jsou kybernetické hrozby. Jak riziko kybernetického útoku eliminovat? Kdo kyberbezpečnost vůbec řešit nemusí? Je kybernetická a informační bezpečnost záležitost jenom IT oddělení? Co je největším nebezpečím z pohledu kybernetické bezpečnosti? Jak a proč uplatňovat pravidlo prázdné obrazovky a prázdného stolu? Co je to minimální bezpečnostní standard a kdo se jím má řídit?

Informační smršť z kybernetické a informační bezpečnosti přinese podcast Proč je kybernetická bezpečnost zcela zásadní? s Jiřím Sedláčkem z Network Security Monitoring Clusteru. Rozhovor moderoval Lukáš Smelík.

PODCAST navazuje na konferenci BRNO INDUSTRY 4.0 a je financován z prostředků Jihomoravského kraje.

Poslech a možnost odběru všech epizod v aplikacích:

Spotifyhttps://open.spotify.com/show/4XfKSj00k5yOR7Vwi5Hwh5

Apple Podcasthttps://podcasts.apple.com/cz/podcast/v%C5%A1e-o-pr%C5%AFmyslu/id1489539018

Google Podcast: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hdWRpb2Jvb20uY29tL2NoYW5uZWxzLzUwMTE4MzIucnNz

Lecton: https://lectonapp.com/cz/podcast/3a527175-5f3a-4890-9217-10b19d007491?_lst

Zobrazit méně

PODCAST s Karlem Bílkem: Data už máme. Je čas získat z nich informace

Zobrazit více

Data už máme, je čas získat z nich informace,“ říká Karel Bílek, ředitel české pobočky B + R automatizace, spol. s r.o., v podcastu BRNO INDUSTRY 4.0.

Je práce v B&R prací na celý život? Jak se mu navazovalo na svého předchůdce Jana Ohřála? Jak vnímá automatizaci? Co to je rapid prototyping a k čemu slouží adaptivní stroj? Co je to orange box? Je ve firmách stále problém sbírat data? Jak se mění požadavky zákazníků na průmyslovou automatizaci? Jaké jsou trendy v automatizaci?

Na konci rozhovoru zmínil pozvánku na konferenci Innnovation day 2021, která se uskuteční 15. září 2021 v Praze.

Rozhovor s Karlem Bílkem vedl Lukáš Smelík. PODCAST navazuje na konferenci BRNO INDUSTRY 4.0 a je financován z prostředků Jihomoravského kraje.

 

Poslech a možnost odběru všech epizod v aplikacích:

Spotifyhttps://open.spotify.com/show/4XfKSj00k5yOR7Vwi5Hwh5

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/cz/podcast/v%C5%A1e-o-pr%C5%AFmyslu/id1489539018

Google Podcast: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hdWRpb2Jvb20uY29tL2NoYW5uZWxzLzUwMTE4MzIucnNz

Lecton: https://lectonapp.com/cz/podcast/3a527175-5f3a-4890-9217-10b19d007491?_lst

Moderátor Lukáš Smelík s Karlem Bílkem z B + R automatizace, spol. s r.o.
Moderátor Lukáš Smelík a Karel Bílek před natáčením podcastu
Zobrazit méně
Podcast s Lubomírem Slámou: Přichází čas využití rozšířené reality

PODCAST s Lubomírem Slámou: Přichází čas využití rozšířené reality

Zobrazit více

V návaznosti na konferenci BRNO INDUSTRY 4.0 přinášíme sériál rozhovorů s hosty, kteří mají v oblasti průmyslu 4.0 co říct.

První podcast s Lubomírem Slámou (Act-in CZ, s.r.o.) se zaměří na oblast digitalizace výroby a srovná přístup českých a zahraničních firem. Co si máme představit pod pojmem tzv. nositelné elektroniky? Jak se dá využít v průmyslové praxi? Jak může pomoci virutální realita v době covidové? Umělá inteligence – je to pořád spíše akademická teorie, anebo již existují fungující konkrétní aplikace? V čem je průmyslovým firmám dobrý průmysl 4.0?

Téměř hodinový rozhovor s Lubomírem Slámou vedl moderátor Lukáš Smelík.

 

Poslech a možnost odběru i dalších epizod v aplikacích

Spotifyhttps://open.spotify.com/show/4XfKSj00k5yOR7Vwi5Hwh5

Apple Podcasthttps://podcasts.apple.com/cz/podcast/v%C5%A1e-o-pr%C5%AFmyslu/id1489539018

Google Podcast: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hdWRpb2Jvb20uY29tL2NoYW5uZWxzLzUwMTE4MzIucnNz

Lecton: https://lectonapp.com/cz/podcast/3a527175-5f3a-4890-9217-10b19d007491?_lst

podcast s Lubomírem Slámou (moderátor Lukáš Smelík vlevo)
Zobrazit méně
načíst další podcasty

Vzděláváme, konzultujeme

Pozvánky na chystané akce

BRNO INDUSTRY 4.0 | 2022

Zobrazit více

6. ročník mezinárodní B2B konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl

 • 19. ledna 2022 (online stream) – diskuse, přednášky, online B2B
 • 20. ledna 2022 (online) – prezentace technologií a úspěšných aplikací, online B2B

 

Na co se můžete těšit?
 • Diskusní panely s odborníky a inspirujícími lidmi (technologie, úspěšné příběhy digitalizace)
 • Odborné přednášky technologií a jejich praktických implementací
 • Kontakty a B2B jednání

 

Objevte 4 aspekty moderní výroby

 • Digitalizace
 • Flexibilita a automatizace
 • Nové technologie
 • Bezpečnost

Celé se to bude točit okolo průmyslu 4.0. A konkrétně?

 • digitalizace řízení výroby & case study,
 • datová analytika a její využití pro optimalizaci výroby,
 • flexibilní výroba a pokorčilá automatizace
 • případové studie v malých, středních i větších společnostech,
 • kybernetická bezpečnost v průmyslu,
 • networking — předem sjednaná B2B jednání.
Kompletní program konference bude brzo zveřejněn.
Zobrazit méně

Inovační audity 4.0

Zobrazit více

Dá se inovační potenciál měřit? Jak je na tom zrovna Vaše firma? Kde jsou v této oblasti Vaše silné a slabé stránky? INDUSTRY CLUSTER 4.0 od roku 2017 provádí tzv. inovační audity s ohledem na téma průmyslu 4.0. Jedná se o analýzu stavu podnikových a výrobních procesů v návaznosti na trend digitalizace průmyslu.

Během dotazníkového šetření bude analyzována úroveň společnosti v jednotlivých oblastech, identifikovány potřeby a navrženy možnosti řešení.

Co to obnáší?

 • 2–3 hodinová návštěva auditního týmu (2–3 lidé) u Vás ve firmě,
 • diskuse s relevantními zástupci firmy (ředitel, technický ředitel, výrobní ředitel, vedoucí konstrukce apod.),
 • audit je prováděn ZDARMA.

Co Vám to přinese?

 • analýzu Vaší společnosti s ohledem na inovační potřeby ve výrobě,
 • možnost konzultace s experty z auditního týmu,
 • možnost zapojení do společných projektů v oblasti inovací a digitalizace průmyslu.

Jaké oblasti jsou při auditu sledovány?

 • plánování a řízení výroby,
 • sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů,
 • prediktivní údržba,
 • systém plánování a řízení kvality,
 • identifikace prvků systému a jejich vzájemná komunikace,
 • datová úložiště,
 • používání nových výrobních technologií,
 • proces vývoje a designu nového výrobku,
 • počítačová bezpečnost,
 • kybernetická bezpečnost a ochrana dat,
 • bezpečnost z právního hlediska,
 • zabezpečení počítačové sítě.

 Měli byste o tento audit zájem? Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Ing. Radek Kopecký, +420 532 194 923,

Zobrazit méně

Vzdělávání členů INDUSTRY CLUSTERu 4.0

Zobrazit více

Nová příležitost pro členy INDUSTRY CLUSTERu 4.0.

Chcete zvýšit úroveň znalostí a dovedností svých zaměstnanců? Využijte naši nabídku vzdělávacích kurzů a zvyšujte kvalifikaci svých zaměstnanců ZDARMA!

 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Obecné IT
 • Specializované IT
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

Co získáte?

 • 100% hrazení projektových aktivit z dotace (v režimu de minimis),
 • nízkou administrativní zátěž – agenda zajištěna RHK Brno,
 • osvědčení o absolvování,
 • vzdělávání lze realizovat formou firemního (pro 12 osob) kurzu ušitého na míru i otevřeného kurzu (pro 12 osob).

Jaké jsou podmínky zapojení do projektu?

 • Účastníkem může být pouze zaměstnanec členské firmy IC 4.0 vykonávající práci na HPP či DPČ.
 • Jedna osoba smí absolvovat maximálně 10 kurzů.
 • Nutné absolvovat alespoň 70 % doby výuky jednotlivých kurzů.
 • Nutné absolvovat minimálně 40 hod. napříč nabízenými kurzy.
 • Realizace projektu od prosince 2020 do března 2022.

Pro bližší informace kontaktujte

Ing. Vanda Schönová, email: , tel.: 532 194 921, mob.: +420 732 579 954

Zobrazit méně
Uskutečněné akce

Chytrá továrna v České republice

Zobrazit více

INDUSTRY CLUSTER 4.0 vypracoval oborovou studii na téma Smart Factory in the Czech Republic, ve které následně identifikoval i příležitosti pro rakouské firmy. Možnosti spolupráce prezentoval Tomáš Kubala, předseda představenstva INDUSTRY CLUSTER 4.0, na webináři „Smart Factory in Tschechien“. Jeho přednášku si můžete pustit ze záznamu níže.

Webinář zorganizovalo Rakouské velvyslanectví – obchodní oddělení 10. června 2021.

 

 

Zobrazit méně

Hybatelem implementace průmyslu 4.0 je snaha přežít

Zobrazit více

BRNO INDUSTRY 4.0 je akce, kterou spolu již po páté zorganizovali INDUSTRY CLUSTER 4.0 a Regionální hospodářská komora Brno. BRNO INDUSTRY 4.0 se uskutečnila se ve dnech 16. a 17. března 2021 a synergicky spojila mezinárodní konferenci a kooperační burzu.

Letos nás epidemie zahnala do online prostředí. Očekáváme proto ale větší účast, než bychom si z kapacitních důvodů mohli dovolit u fyzické akce. Již nyní víme, že dopolední plenární část sledovalo přes 300 účastníků, odpolední paralelní sekce v průměru 150 účastníků. Očekáváme ještě cca 50% nárůst o ty, kteří si přednášky pustí ze záznamu. Po informacích o průmyslu 4.0 je stále velký hlad,“ říká Radek Kopecký, manažer INDUSTRY CLUSTER 4.0 a hlavní organizátor konference.

Důležitost transformace výrobního průmyslu na úroveň průmyslu 4.0 zdůraznil v úvodu krajský radní pro vědu, výzkum a inovace Jiří Hlavenka: „Pokud to dokážeme, zachováme životaschopnost stovek výrobních podniků v regionu a současně zvýšíme tvorbu jejich přidané hodnoty. Jsme si toho v novém vedení kraje velmi dobře vědomi a budeme transformační procesy, zejména přenos kompetencí do výrobních podniků nejen v našem kraji v kraji podporovat maximální měrou.“

Dopolední sekce konference byla obohacena příspěvky zahraničních přednášejících. Jeden ze speakrů, Peter van Harten (Smart Industry Ambassador z Nizozemska), vyjádřil obdiv České republice, že si udržela svůj letecký průmysl. Uvedl příklad, že nizozemský výrobce letadel Fokker zaspal dobu, a prohrál tak konkurenční boj s Airbusem. Peter van Harten apeloval na české podniky, aby držely krok s dobou, neustále inovovaly, a tak zůstaly konkurenceschopné.

V plenární části střídala odborné přednášky panelová diskuse, kde se sešli zástupci ryze českých firem, malé, střední a velké.

Hybatelem digitalizace je touha přežít. Pro lidi je však digitalizace nesnadno pochopitelná a je úkolem manažera ji pracovníkům dobře vysvětlit,“ přiznal Jan Keprda, jednatel společnosti ASTRA MOTOR s.r.o., a pokračoval, „byl jsem překvapen, jak k tomu přistoupili ti starší a zkušení. Po překonání prvotního odporu se starší pracovníci stali dokonce tahounem celého procesu digitalizace. Chtěli ukázat, že nejsou tak staří, aby to nezvládli. Staří matadoři jsou cennou posádkou naší lodi, která pluje vstříc digitalizaci.“

Alena Lubasová, ředitelka společnosti Strojírna Oslavany spol. s r.o. mu přizvukovala: „Jednou, jak se rozhodnete digitalizovat, není cesty zpátky. A není možné, aby půlka firmy byla digitalizovaná a ta druhá nikoli. Důležitá je motivace lidí. Kdo chce zapalovat, musí hořet. Výzvou je přesvědčit lidi, kteří jsou ve firmě 30 let, ale i oni musí pochopit, že pokud budou brzdou, tak to budou kazit všem.“

Když jsem ve firmě krátce po svém nástupu zaváděl docházkový systém místo píchaček, tak to byla revoluce. Potřebovali nového člověka, aby to ustál,“ rozhovořil Zdenko Piovarči ze společnosti BENEŠ a LÁT a.s. o zavádění změn a dodal, „budoucnost spatřuji hlavně v umělé inteligenci a s ní související datové analytice.“

Odpoledne se konference rozpadla do čtyř paralelních sekcí (Digitalizace výroby, Flexibilní výroba, Kyberbezpečnost a Technologie budoucnosti).

Bez informační a kybernetické bezpečnosti není v podstatě myslitelné zavádět průmysl 4.0,“ varoval Jiří Sedláček z Network Security Monitoring Clusteru, „směřujeme k rozvinuté informační společnosti, což je společnost ve větší míře závislá na informačních technologiích. Loňské kybernetické útoky nás přesvědčily, že je nutné kybernetické bezpečnosti věnovat větší pozornost.“

Líbilo se mi, jak byly přednášky provázané panelovou diskuzí. To nesmírně oživilo průběh, který by v onlinu byl v případě prostého sledu přednášek neskutečně fádní. I volba hostů, témat a otázek v panelu byla zdařilá. Technicky také vše klapalo, jen jsem si teda v jednu chvíli raději přepnul na YouTube, protože na serveru konference nejelo video úplně plynule – je dost možné, že nás tam diváků bylo více, než se čekalo. Což je také dobře:-),“ pochvaloval si jeden z účastníků, Karel Bílek, jednatel společnosti B+R automatizace, spol. s r.o.

Druhý den konference se uskutečnil předem připravený networking, online jednání realizovaná prostřednictvím video hovorů. Proběhlo více než 150 obchodních schůzek.

Konference se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a sítě Enterprise Europe Network.

Konference byla natáčena. Záznam je ke shlédnutí na portálu akce.

Na konferenci volně navazují podcasty, které jsou zveřejňovány na našem webu (v uskutečněných akcích) i na portálu akce.

 

V Brně dne 17. března 2021

 

Zobrazit méně

Konference BRNO INDUSTRY 4.0 napověděla firmám jak na digitalizaci výroby. Vystoupili na ní experti z ČR i zahraničí

Zobrazit více

Digitalizace výroby a průmysl 4.0 patří v posledních několika letech mezi strojírenskými, ale i dalšími podniky k nejvíce skloňovaným pojmům. Experti z ČR i zahraničí se tématu věnovali 21. ledna 2020 v Brně. Pod záštitou Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno) a Industry Clusteru 4.0 (IC 4.0) se v jihomoravské metropoli uskutečnil již čtvrtý ročník mezinárodní konference s názvem BRNO INDUSTRY 4.0.

RHK Brno a Industry Cluster 4.0 opět spojily síly a zorganizovaly v pořadí již čtvrtý ročník mezinárodní B2B konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl. Akce se uskutečnila 21. ledna 2020 v brněnském hotelu International.

Program letošního ročníku konference byl složen ze dvou částí – plenární a následně pak trojice odpoledních tematických bloků, s nimiž souběžně probíhalo několik desítek B2B setkání. V úvodní společné části si více než 200 účastníků konference vyslechlo inspiraci a trendy ze zahraničí v oblastech digitální transformace výroby nebo její robotizace. Nejpodstatnější částí dopolední části však byly inspirativní prezentace konkrétních aplikací a řešení v rámci společných projektů členských firem klastru IC 4.0. Jednalo se o příklady implementací technologií ve výrobních společnostech ASTRA MOTOR a PBS Velká Bíteš.

Odpolední část konference se pak ve třech blocích – Digitální pracoviště, Flexibilní výroba a Kyberbezpečnost v průmyslu – zaměřila detailněji na konkrétní technologie a řešení. Návštěvníci akce si tak mohli vybrat přesně to, co je zajímá. V rámci jednotlivých bloků je čekaly přednášky odborníků z předních technologických firem jako například Unicorn, B&R, Schunk, Microsoft, SAP či Siemens.

„Konference je pro nás ideální příležitost prezentovat inovativní produkty v oblasti Výroby 4.0. Zejména oceňujeme, že se můžeme potkat se zástupci jak technologických tak výrobních firem, kterých je tu opravdu spousta,“ sdělil Karel Peška, Managing Director ze společnosti Unicorn Systems. Ta je součástí skupiny Unicorn, která byla generálním partnerem akce.

Dopolední a odpolední části konference se zúčastnilo více než 260 zástupců firem z řad členů komory či klastru a dalších zájemců o témata tzv. Průmyslu 4.0, zástupců tuzemských, ale i zahraničních firem z Rakouska, Německa, Slovenska či Itálie. Velká část účastníků využila i možnost předem sjednaných B2B jednání, kterých se na pozadí konference uskutečnilo více než 130.

Konference se konala v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network, které jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014–2020) na základě grantové smlouvy č. 831241 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Konference byla organizována v rámci projektu INDUSTRY CLUSTER 4.0 – Rozvoj klastru, který je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Zobrazit méně

Navštívili jsme provozy 4.0 v Horním Rakousku

Zobrazit více

Ve dnech 13.-14.5.2019 se uskutečnila exkurze do chytrých provozů špičkových rakouských společností Fronius a B&R.

Zástupci členských společností klastru měli možnost si prohlédnout výrobní linky a pracoviště s vysokým stupněm automatizace a digitalizace.

fronius

Společnost Fronius jako světová technologická jednička soustřeďuje své odborné znalosti ve třech obchodních jednotkách – Perfect Charging, Perfect Welding a Solar Energy. Společnost Fronius je zastoupena 28 dceřinými společnostmi na čtyřech kontinentech. Má také prodejní a servisní partnery ve více než 60 dalších zemích na všech kontinentech.

V navštívené centrále, která se nachází v malé obci, je prováděna výroba a montáž pro všechny tři divize společnosti. Jedná se jak o konečnou montáž, tak o montáž a výrobu polotovarů pro ostatní závody. Je zde zastoupena kovovýroba, zejména zpracování plechů a jejich finální povrchová úprava. Následně pak konečná montáž finálních produktů. Probíhá zde rovněž výroba elektronických komponentů a osazování desek plošných spojů.

V rámci exkurze byla nejprve představena firma a její činnosti při vstupní prezentaci. Následně proběla prohlídka výroby a výrobních technologií. Následovala diskuse s představitelem managementu zodpovědným za problematiku průmyslu 4.0. Diskutována byla témata jako plánování výroby, kapacit a personálu, propojení jednotlivých výrobních jednotek, přenos a nakládání s daty, zajištění kvality výroby, ale také proces vzdělávání zaměstanců, který byl a je klíčový pro úspěšný přechod společnosti na novou „digitální“ úroveň.

br

Společnost B&R je jeden ze světovým lídru v oblasti průmyslové automatizace, dnes působí jako globální centrum pro strojní a tovární automatizaci v rámci skupiny ABB Group. Společnost B&R Industrial Automation GmbH byla založena v roce 1979 a sídlí v rakouském Eggelsbergu.

Jako výrobce automatizační techniky se společnost specializuje na systémy řízení strojů a výrobních závodů, HMI a řízení pohybu. Kromě škálovatelných kompletních řešení nabízí B&R také jednotlivé komponenty. Sortiment je orientován na výrobu strojů a zařízení a společnost je také aktivní v oblasti automatizace výroby a procesů.

V rámci exkurze jsme měli unikátní možnost absolvovat komenovanou prohlídku výrobního závodu společnosti v Eggelsbergu, který představuje příklad flexibilní výroby průmyslových PC. Konfiguraci každého PC si přitom zákazník může sestavit on-line. Systém pak prověří proveditelnost zvoleného řešení a poté vygeneruje materiálový list se sériovým číslem. Zákazník má přitom možnost vybrat si z až 250 miliard hardwarových kombinací. Systém pak zajišťuje optimální zpracování dodávky, plynulý chod logistiky i včasné dodání jednotlivých dílů. Všechny stroje a zařízení jsou totiž součástí jedné sítě, kam je propojený i vysokoregálový sklad pružně reagující na očekávaný objem výroby.

I díky aktivnímu zapojení managementu české pobočky B+R automatizace do přípravy exkurze, se nám dostalo velmi vřelého přijetí a infromace poskytnuté ze strany odborníků společnosti byly velmi nadstandardní. V rámci prezentace a následné diskuse tyákajících se přístupů společnosti k výzvám tzv. Průmyslu 4.0 bylo umožněno účastníků náhlednou „pod pokličku“ opravdu špičkové technologické společnosti, která v oblasti průmyslové automatizace hraje jednu s vedoucích rolí v rámci globálního trhu.

Věříme, že díky zcela otevřenému způsobu přijetí a zájmu o sdílení zkušeností, znalostí ze strany rakouských společností byla exkurze velmi inspirující a podnětná a že zase pomůže naším členským společnostem k posunu či alespoň malým krokům na poli digitalizace a automatizace výrobních a podnikových procesů.

Exkurzi pořádal klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0 a byla součástí projektu DIH DIGIMAT, který je financován Jihomoravským krajem.

Zobrazit méně

Brno již potřetí hostilo konferenci o Průmyslu 4.0

Zobrazit více

V úterý 22. ledna 2019 se uskutečnil 3. ročník mezinárodní konference BRNO INDUSTRY 4.0 o digitalizaci výroby.

Přes 220 účastníků opět zaplnilo konferenční prostory hotelu International Brno, aby si poslechlo novinky a trendy v technologích, které umožňují digitalizaci a automatizaci výrobních procesů. Konference, kterou pořádal klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0 společně s Regionální hospodářskou komorou Brno, se v odborném programu zaměřila na témata související s řízením výroby, zpracováním a vyhodnocováním výrobních dat, digitálními službami nebo kyberbezpečností v průmyslu.

Mezinárodní kontext a zkušenosti ze zahraničí byly reflektovány v přednáškách Jan Buriana ze společnosti E&Y nebo Marko Pfeifera z německého prestižního Fraunhoferova Institutu. Oblasti řízení výroby a MES systémů byly na příkladech z praxe ilustrovány v přednáškách Dr. Lubomíra Slámy (Act-In CZ) a Leoše Honse (Unis a.s.). Velmi živou a interaktivní prezentaci nabídnul Peter Kurhajec ze slovenské společnosti MTS, spol. s r.o., která má dlouholeté zkušenosti s implementací technologií pro automatizaci. Důležitost sběru relevatních dat s jejich následným vyhodnocováním, ať už na lokální nebo cloudové úrovni, zdůraznily vystoupení Romana Mužíka (B+R automatizace s.r.o.) a Petra Puše ze softwarové společnosti Unicorn. Inspiraci pro digitalizaci výrobních firem a případové studie z poradenského programu DIGIMAT přinesla přednáška Radomíra Zbožínka a Petra Mináře ze společnosti Intemac Solutions s.r.o. Dále téma kybernetických hrozeb a předpokladů k datové bezpečnosti bylo zdvihnuto v prezentaci prof. Geralda Quirchmayra z Vídeňské univerzity. Jak profinancovat projekty v rámci Průmyslu 4.0 a  jak využít současné dotační možnosti se publikum dozvědělo ve velmi přehledné přednášce Milana Sedláčka (RENARDS dotační s.r.o.) na samém závěru konference.

V návaznosti na loňský úspěch byla i letos akce doprovázena jednacími bloky, při kterých se účastníci potkali při předem sjednaných B2B schůzkách. Této možnosti využili především rakouské společnosti, které se do akce zapojily díky výborné spolupráci s obchodním oddělením Rakouského velvyslanectví. Ve dvou blocích proběhlo více než 60 jednání.

Po roce opět plně obsazený konfereční sál dokázal, že téma Průmyslu 4.0 stále více rezonuje u malých i středních společností a pro úspěšnou implementaci budou nezbytné technologie samotné, ale i informovanost a schopnost lidí nové přístupy pojmout a efektivně je využívat. Což s sebou přináší nové nároky na osvětu a vzdělávání. V tomto se budou klastr a RHK Brno nadále snažit být co nejvíce nápomocni.

* Konference byla organizována v rámci platformy Digital Innovation Hub DIGIMAT, která je financována Jihomoravským krajem.

 

Zobrazit méně

Čínská delegace se zajímala o klastr

Zobrazit více
V pondělí 16.4.2018 navštívila čínská delegace z provincie Guangdong naši komoru. Delegace byla vedena guvernérem provincie panem Ma Xingrui. Pan guvernér se zajímal především o aktivity RHK související s tématem Průmysl 4.0 a průmyslový klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0.
Členové delegace byli seznámeni s aktivitami a projekty, které RHK Brno činí v oblasti podpory implementace prvků automatizace a digitalizace prostřednictvím klastru INDUSTRY CLUSTER 4.0. Za RHK Brno hosty přivítal ředitel Čeněk Absolon a představil region a město Brno v hospodářském kontextu. Předseda představenstva a výkonný ředitel klastru Tomáš Kubala se ve své prezentaci zaměřil především na poznatky vycházející z analýzy připravenosti firem v Jihomoravském kraji na přechod výrobních a podnikových procesů malých a středních firem na standard tzv. Průmyslu 4.0. Znalost aktuální a plánované úrovně podniků dává klastru možnost při plánování a nastavení projektů a aktivit, které pomůžou členům RHK a klastru efektivně pojmout nové technologie a přístupy. V návazné prezentaci ředitel společnosti NT automation s.r.o. Jiří Koudelka na několika příkladech z oblasti automatizace ilustroval své zkušenosti z konkrétních projektů na trzích v Číně, Německu či Mexiku.

V záverečné diskusi bylo ze strany guvernéra provincie vzneseno několik dotazů ohledně motivace malých a středních firem a především jejich managementu k zavádění inovací, které souvisí s diskutovaných tématem Průmysl 4.0.

Zobrazit méně

Konference 4.0 (2018) byla „vyprodaná“

Zobrazit více

Konferenční sál hotelu International Brno praskal ve švech. Přes 220 účastníků konference BRNO INDUSTRY 4.0 si přišlo 23. ledna 2018 poslechnout odborné přednášky a ukázky z praxe, týkající se digitalizace a automatizace výrobních procesů. Organizátorem konference byla Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s klastrem INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Velký zájem o účast na 2. ročníku mezinárodní konference BRNO INDUSTRY 4.0 potvrdil aktuálnost tématu inovací ve výrobě. Automatizace, robotizace, digitalizace, cloud, datová intergrace, optimalizace. Všechny tyto termíny byly v průběhu konference často zmiňovány a skoloňovány. A že nejde o pouhá slova, ale možnou realitu představila především série přednášek, představující kuřimskou Výrobní buňku 4.0 a technologie v ní implementované. Velmi inspirativní byla přednáška Dr. Stettera z mnichovské technologické firmy ITQ GmbH, která akcentovala klíčovou věc pro úspěšnou cestu k chytré výrobě, a tou je vzdělávání a motivace technicky zaměřené mládeže.

Velkou přidanou hodnotou akce byla i přítomnost rakouských firem, se kterými bylo možné přostřednictvím B2B schůzek diskutovat možnosti technologické či obchodní spolupráce. Rakouský pohled na problematiku tzv. Průmyslu 4.0 nechyběl ani v odborné části, který reprezentoval pan Roland Sommer, ředitel rakouské platformy pro chytrou výrobu. Rozptýlit obavu z nahrazování lidské práce roboty se pokusila přednáška Pavla Bezuckého ze společnosti Universal Robots, která se zaměřuje na kolaborativní robotiku. Odbornou část programu zakončila prezentace prof. Václavka, který pohovořil o plánech a možnostech výzkumné a vývojové spolupráce s Vysokým učením technických V Brně.

Závěrečná část konference patřila smluveným B2B schůzkám mezi účastníky akce. Schůzek se uskutečnilo více než 50 a dle reakcí účastníků přinesly kýžené kontakty a informace pro novou spolupráci v oblasti technologií pro chytrou výrobu.

Konference se konala v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network.

Generálním partnerem akce byla společnost Unicorn.

Partnery akce byly společnosti Advantage Austria, Universal Robots a B + R automatizace.

 

Zobrazit méně

Proběhl workshop Jak digitalizovat výrobu?

Zobrazit více

Ve čtvrtek 22.6.2017 proběhl v prostorách RHK Brno workshop věnovaný digitalizaci a automatizaci výroby malých a středních firem.

 

Více než 30 zástupců firem mělo možnost získat nové informace o moderním plánování a řízení výroby, využití cloudových řešení a nových výrobních technologií v průmyslové praxi. Prostor byl věnován i dotačním příležitostem, které mohou v nadcházejících letech firmy využít pro své inovační projekty v oblasti digitalizace a automatizace. Workshop také představil výsledky analýzu připravenosti firem Jihomoravského kraje na Průmysl 4.0, kterou realizovala v předchozích měsících RHK Brno společně s klastrem INDUSTRY CLUSTER 4.0. Analýza identifikovala oblasti výroby s největším inovačním potenciálem. Nejen na tyto oblasti bude zaměřena pozornost klastru a RHK Brno při přípravě budoucích projektů a aktivit pro jejich členy. Jedná se především o oblast sledování stavu strojů, zakázek, výkonu operátorů; oblast prediktivní údržby a oblast systému plánování a řízení kvality (viz graf).

graf

Odpolední část workshopu byla věnována návštěve Výrobní buňky 4.0, která vznikla ve kuřimské společnosti Intemac Solutions společně se členy klastru a partnery. Buńka představuje pohled na základní jednotku chytré výroby, která ukazuje možnosti využití stávajících technologií s prvky konceptu Průmyslu 4.0 v praxi.

Výrobní buňku 4.0 tvoří platforma propojující obráběcí stroj s robotem a měřicí stanicí. Jednotka je unikátní v tom, že spojuje různá zařízení od jiných výrobců do jednoho celku, který dokáže jednoduše komunikovat a je připraven k zapojení do chytrých továren po celé republice.

Umožňuje například adaptivní výrobu, integrovanou robotiku nebo uniformní ovládání zařízení. Buňka bude dále rozvíjena ve spolupráci s dalšími partnery a bude v sobě postupně integrovat další funcionality výroby budoucnosti.

Zobrazit méně

Jihomoravský kraj chce být připraven na Průmysl 4.0

Zobrazit více

Vysoké učení technické v Brně hostilo v pondělí 12. června 2017 seminář zaměřený na Průmysl 4.0, kterého se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, brněnský primátor Petr Vokřál, ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon nebo ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze Vladimír Mařík. Jedním z výsledků bude mj. i nový anglický doktorský studijní program pro zájemce z průmyslu, který společně připraví VUT a ČVUT.

Jak ve svém příspěvku konstatoval hejtman Šimek, Jihomoravský kraj je na Průmysl 4.0 připravený. „Jsme v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací vpředu a patříme na špičku i v rámci Evropy. Nepřímým výsledkem Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje bylo například vytvoření vhodných podmínek pro příliv investic z Operačního programu Věda a Výzkum pro inovace v celkové hodnotě více než 17 miliard korun a vzniklo více než 2000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve více než 140 technologických firmách,“ konstatoval hejtman Šimek. Dlouhodobým cílem iniciativy Průmysl 4.0 je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu takzvané čtvrté průmyslové revoluce – tedy v současném trendu digitalizace, související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přináší.

Základní vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce se objevily v roce 2011. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu, kdy by mohla být ohrožena zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací. Měla by vznikat nová pracovní místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců.

Na setkání v novobarokní aule rektorátu VUT v centru Brna dorazily desítky zástupců jihomoravských firem. „Výstupy z dnešního setkání budou diskutovány s Výborem pro Průmysl 4.0, který vznikl z rozhodnutí české vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně připravuje výzvu se zaměřením na Průmysl 4.0 tak, aby požadavky vzešly přímo z praxe a aby bylo možné výzvu zveřejnit v září letošního roku. Počítáme s alokací zhruba půl miliardy korun,“ přislíbil na setkání ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Na seminář k Průmyslu 4.0 zamířil do Brna i Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, který buduje první velký český testbed na ČVUT a je připraven pomoci vytvořit podobnou testovací laboratoř i v Brně. „Základní myšlenky Průmyslu 4.0 stojí na mezioborové spolupráci. Stále se objevují nové technologie, máme nové požadavky na průmyslovou výrobu, kdy se snažíme o individualizovanou výrobu s co nejkratší výrobní dobou. Společně s CEITEC VUT a německými partnery jsme pro tento záměr získali financování 1. fáze projektu RICAIP. Bude to základ česko-německého výzkumného centra pro pokročilou průmyslovou výrobu s ambicí rozvoje evropské vědecké infrastruktury,“ připomenul Mařík, podle kterého nesou ČVUT a VUT velký díl zodpovědnosti za směřování Průmyslu 4.0.

V oblastech spojovaných s Průmyslem 4.0 mohou výzkumná centra VUT nabídnout spolupráci menším i středním průmyslovým podnikům v oblasti vývoje strojírenských technologií, robotiky, virtuální a rozšířené reality, simulace a modelování reálných procesů, automatizace nebo zabezpečení dat.

Jak uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, je jih Moravy na čtvrtou průmyslovou revoluci již připravený. Jihomoravský kraj do této oblasti investoval od roku 2003 už 814 milionů korun, dalších 281 milionů investovalo přímo Statutární město Brno. Do moravské metropole v posledních letech dorazilo víc jak 70 špičkových zahraničních vědců, z nich třetina přišla z některé z dvacítky nejlepších světových univerzit. „Počet investic roste, stejně jako počet udělených patentů. Stále více je přitom akcentována výuka v cizích jazycích, protože i investoři kladou stále vyšší požadavky na studium např. v angličtině. Ve věci příchodu zahraničních studentů, a to nejen z členských států EU, je Brno připravené nabídnout univerzitám pomoc,“ dodal primátor Statutárního města Brna Petr Vokřál.

Seminář byl zakončený diskuzí průmyslových partnerů s čelními představiteli ministerstva průmyslu, Jihomoravského kraje, města Brna a dvou největších tuzemských technických univerzit.

Zdroj:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=339942&TypeID=2

Zobrazit méně

Obchodní mise nás zavedla do provozů 4.0 v Bavorsku

Zobrazit více

Ve dnech 4. – 6. dubna 2017 proběhla obchodní mise 7 jihomoravských firem, zástupců 3 fakult VUT v Brně, brněnského magistrátu a RHK Brno do největší německé spolkové země, Bavorska. Cílem bylo nejen získat nové obchodní kontakty, ale především poznat nejnovější trendy v automatizaci a digitalizaci průmyslové výroby.

Mise byla uspořádána ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a Generálním konzulátem ČR v Mnichově. Ve středu 5. dubna proběhla v prostorách Českého centra v Mnichově předem připravená B2B jednání s bavorskými firmami s možností představit možnosti spolupráce v oblasti obchodu, výzkumu či vývoje. Odpoledne pak podnikatelská delegace absolvovala návštěvu v technologické společnosti ITQ, progresivního podniku se zaměřením na automatizační systémy, mezi jejichž zákazníky patří přední světové firmy, mimo jiné Tesla Motors vizionáře Elona Muska.

Vyvrcholením mise byla pak čtvrteční návštěva digitální továrny společnosti SIEMENS v městě Amberku. Plně automatizovaná továrna na výrobu řídících systémů byla velkou inspirací, jak lze modernizovat sériovou výrobu náročných technických komponent.

Tato akce byla realizována za finanční podpory statutárního města Brna v rámci aktivit Centra mezinárodního obchodu.

Zobrazit méně

V Brně se diskutovalo o továrně budoucnosti

Zobrazit více

Dne 29.11.2016 se v rámci mezinárodní konference s názvem „Pracoviště budoucnosti 4.0“, kterou pořádala RHK Brno ve spolupráci s INDUSTRY CLUSTER 4.0, sešli odborníci z řad vysokých škol, veřejné správy, vědeckých institucí a zejména výrobních firem, nejen sdružených ve strojírenském klastru.

Do kongresové haly hotelu Holiday Inn Brno si téměř 150 účastníků přišlo poslechnout odborné poznatky a praktické zkušenosti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, odborníků z prestižního německého institutu Fraunhofer-Institute, úspěšné příklady implementace prvků Průmyslu 4.0 a pracoviště budoucnosti prezentovaly strojírenské a IT firmy – členové INDUSTRY CLUSTER 4.0. Debatovalo se o výstavbě tzv. továrny budoucnosti, jako prostředku při morfologické změně výrobních procesů firem z Jihomoravského regionu.

Zobrazit méně
Načíst další uskutečněné akce