O klastru, aneb co jsme zač

INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s. je významný spolek strojírenských a IT firem převážně z Jihomoravského kraje, sdružených za účelem posilování své konkurenceschopnosti a inovačních aktivit, zejména prostřednictvím implementace konceptu „průmysl 4.0“.

Sdružujeme členské firmy a vytváříme vhodné podhoubí pro síťování s dalšími vhodnými společnostmi.  Vzděláváme a informujeme o technologiích průmyslu 4.0. Analyzujeme a konzultujeme váš inovační potenciál.

Klastr byl založen 15. 2. 2016. Zakládajícími členy tohoto spolku bylo 19 společností, v současnosti klastr sdružuje na tři desítky členů, jejichž seznam a profily naleznete níže.

Klastr je členem Národní klastrové asociace a Regionální hospodářské komory Brno.

O klastrech

Protože na těchto stránkách se bude slovo klastr skloňovat ve všech pádech, tak nám dovolte představit, co to klastr je. Z etymologického hlediska je název klastr odvozen od anglického výrazu cluster, znamenající shluk, chumel, hromada, skupina.

V ekonomickém slova smyslu může být význam slova klastr charakterizován jako místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. Klastry mohou být též definovány jako regionální odvětvová seskupení podniků, které si sice navzájem konkurují, ale také navzájem spolupracují a jejichž synergické vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení své konkurenceschopnosti.

Více o klastrech nalezlete na webu Národní klastrové asociace.

Potenciál sdružování v klastrech a jeho důležitost si uvědomují i vlády a spatřují v ní hnací sílu regionálního rozvoje. Proto vznikají na různých úrovních politiky rozvoje klastrů. Klíčovým dokumentem v České republice je Národní klastrová strategie 2005–2008 schválená usnesením vlády.

Klastr nebo kartel?

Co mají klastr a kartel společného?

Oba sledují zájmy zapojených firem. Na rozdíl od kartelu, který je tajnou dohodou konkurenčních firem, tak klastr je otevřeným a veřejným spojením firem, které nemá za cíl snížit konkurenční prostředí, ale naopak zvýšit konkurenceschopnost celého klastru.

S klastrem nebo bez klastru? Přidejte se k nám

Hledáte pomoc a podporu při digitální transformaci své společnosti? Postrádáte informace, partnery nebo finance pro své inovační plány? Chcete představit své technologie v oblasti průmyslu 4.0? Řešíte kybernetickou bezpečnost svého podnikání?

Přidejte se k nám! Budete v dobré společnosti.

K čemu Vám budeme dobří?

 • Informace z první ruky, vzdělávání, osvěta, konference, semináře, workshopy, studijní cesty, veletrhy, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.
 • Poradenství a konzultace – plán digitální transformace, financování (dotace MPO), posouzení současného stavu úrovně digitalizace podniku a identifikace příležitostí.
 • Business development – networking, b2b, veletrhy, obchodní mise, spolupráce na výzkumných projektech.
Přidali bychom se, co pro to můžeme udělat?

Chcete-li být informováni o dění v klastru a odebírat náš newsletter, pak zadejte e-mailovou adresu zde. Newsletter je zdarma i pro nečleny a informuje o námi plánovaných akcích i dotačních výzvách.

Pokud si přejete stát se našimi řádnými členy, pak nás kontaktujte. Na schůzce si vyjasníme vzájemná očekávání. Pokud zjistíte, že je pro Vás členství zajímavé, pak odevzdáte vyplněnou členskou přihlášku. Vaši přihlášku projedná představenstvo a budete přijati mezi členy.

Jak je klastr řízen?

INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s. je spolkem zapsaným v Obchodním rejstříku (IČ 04916581). Nejvyšším orgánem IC 4.0 je členská schůze, která se koná jednou ročně. Statutárním orgánem je představenstvo, činnost představenstva i klastru kontroluje dozorčí rada.

Představenstvo klastru:
 • Ing. Tomáš Kubala, MBA – předseda představenstva a výkonný ředitel
 • Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. (RHK Brno) – místopředseda představenstva
 • Ing. Jan Ohřál (B + R automatizace, spol. s r.o.) – člen představenstva
 • Ing. František Podzimek (SIEMENS, s.r.o.) – člen představenstva
 • Ing. Miloš Dvořák (Unicorn Systems a.s.) – člen představenstva
Dozorčí rada klastru:
 • Ing. Jan Keprda (ASTRA MOTOR spol. s r.o.)
 • Ing. Bronislav Stiskálek (První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.)
 • Ing. Michal Krempl (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

Regionální hospodářská komora Brno je pověřena managementem aktivit a administrací projektů klastru.

Kde nás najdete?

INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s. sídlí v budově Regionální hospodářské komory Brno v areálu brněnského Výstaviště (Výstaviště 569/3).

Přidejte se k nám

Vaše vstupenka do světa
INDUSTRY CLUSTER 4.0 je připravena

Sledujte nás na sociálních sítích

Kdo jsou naši členové

Sdružujeme na 3 desítky členských subjektů. Jsou mezi námi technologické, strojírenské firmy, konzultační i výzkumné společnosti.

Filtrovat dle oboru:
Aditivní technologie a 3D tisk
Chytrý výrobek
Datová analytika
Diagnostika a prediktivní údržba
Ekologie
Energetika
Financování
Identifikace prvků systému a vzájemná komunikace
Inteligentní logistika a sklad
Kyberbezpečnost
Lidské zdroje, poradenství
Monitoring výroby
Nástroje
Plánování a řízení výroby
Řízení jakosti
Roboty a manipulátory
Rozšířená virtuální realita
Výrobní stroje
Vývoj a návrh výrobku, digitální dvojče

Přidejte se k nám

Vaše vstupenka do světa
INDUSTRY CLUSTER 4.0 je připravena

Sledujte nás na sociálních sítích

Články

Podílejte se na náplni webu s námi

Milí členové, v souvislosti se spuštěním našeho nového webu bychom rádi Vás, jako naše členy, lépe prezentovali. Pokud si přejete zlepšit svou prezentaci na našem…

zobrazit více

Blíží se konec OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo 11. srpna aktualizovaný harmonogram posledních výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které slibují mezi podnikatele letos rozdělit…

zobrazit více

Nesdílení znalostí je drahé!

Zjistěte během minuty, jaký náklad způsobují ztracené znalosti projektových manažerů ve vaší společnosti díky unikátní online kalkulačce. V průměru stráví projektový manažer až 13 hodin…

zobrazit více

Vzděláváme, konzultujeme

Pozvánky na chystané akce

Inovační audity 4.0

Zobrazit více

Dá se inovační potenciál měřit? Jak je na tom zrovna Vaše firma? Kde jsou v této oblasti Vaše silné a slabé stránky? INDUSTRY CLUSTER 4.0 od roku 2017 provádí tzv. inovační audity s ohledem na téma průmyslu 4.0. Jedná se o analýzu stavu podnikových a výrobních procesů v návaznosti na trend digitalizace průmyslu.

Během dotazníkového šetření bude analyzována úroveň společnosti v jednotlivých oblastech, identifikovány potřeby a navrženy možnosti řešení.

Co to obnáší?

 • 2–3 hodinová návštěva auditního týmu (2–3 lidé) u Vás ve firmě,
 • diskuse s relevantními zástupci firmy (ředitel, technický ředitel, výrobní ředitel, vedoucí konstrukce apod.),
 • audit je prováděn ZDARMA.

Co Vám to přinese?

 • analýzu Vaší společnosti s ohledem na inovační potřeby ve výrobě,
 • možnost konzultace s experty z auditního týmu,
 • možnost zapojení do společných projektů v oblasti inovací a digitalizace průmyslu.

Jaké oblasti jsou při auditu sledovány?

 • plánování a řízení výroby,
 • sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů,
 • prediktivní údržba,
 • systém plánování a řízení kvality,
 • identifikace prvků systému a jejich vzájemná komunikace,
 • datová úložiště,
 • používání nových výrobních technologií,
 • proces vývoje a designu nového výrobku,
 • počítačová bezpečnost,
 • kybernetická bezpečnost a ochrana dat,
 • bezpečnost z právního hlediska,
 • zabezpečení počítačové sítě.

 Měli byste o tento audit zájem? Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Ing. Radek Kopecký, +420 532 194 923,

Zobrazit méně

Vzdělávání členů INDUSTRY CLUSTERu 4.0

Zobrazit více

Nová příležitost pro členy INDUSTRY CLUSTERu 4.0.

Chcete zvýšit úroveň znalostí a dovedností svých zaměstnanců? Využijte naši nabídku vzdělávacích kurzů a zvyšujte kvalifikaci svých zaměstnanců ZDARMA!

 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Obecné IT
 • Specializované IT
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

Co získáte?

 • 100% hrazení projektových aktivit z dotace (v režimu de minimis),
 • nízkou administrativní zátěž – agenda zajištěna RHK Brno,
 • osvědčení o absolvování,
 • vzdělávání lze realizovat formou firemního (pro 12 osob) kurzu ušitého na míru i otevřeného kurzu (pro 12 osob).

Jaké jsou podmínky zapojení do projektu?

 • Účastníkem může být pouze zaměstnanec členské firmy IC 4.0 vykonávající práci na HPP či DPČ.
 • Jedna osoba smí absolvovat maximálně 10 kurzů.
 • Nutné absolvovat alespoň 70 % doby výuky jednotlivých kurzů.
 • Nutné absolvovat minimálně 40 hod. napříč nabízenými kurzy.
 • Realizace projektu od prosince 2020 do března 2022.

Pro bližší informace kontaktujte

Ing. Vanda Schönová, email: , tel.: 532 194 921, mob.: +420 732 579 954

Zobrazit méně

CONTACT – Business Meetings 2021

Zobrazit více

Potkat v jeden den v rámci bilaterálních schůzek potenciální obchodní partnery z více než 20 zemí a ještě při tom nemuset opustit svou kancelář? Toto se Vám může stát na online b2b akcích. Schůzky jsou sice virtuální, ale obchod už může být reálný!

Individuální on-line b2b setkání v rámci Contact: Business Meetings se uskuteční během atraktivní dvojice digitálních veletrhů, kterou tvoří mezinárodní výstava obráběcích strojů a automatizace výroby Intec a mezinárodní subdodavatelský veletrh subdodávek dílů, modulů a technologií Z.

Jak to online b2b funguje?

 1. Zaregistrujete se na portálu akce Contact: Business Meetings a vyplníte svůj kooperační profil.
 2. Vybíráte si z ostatních účastníků ty pro vás nejvhodnější a požádáte je o online schůzku (aktivní přístup).
 3. Je možný i pasivní přístup, kdy jen čekáte, kdo vás o schůzku požádá, ale benefit z aktivní účasti je mnohonásobně větší.
 4. Online schůzka se uskuteční online v rámci portálu Contact: Business Meetings portálu ve smluvený čas.
 5. To, zda ze schůzky nakonec vzejde obchodní případ, to vám nezaručíme, to už záleží na vás…

Pro koho je akce určena?

Pro výrobce, obchodní zástupce a poskytovatele služeb.

Na jaké obory je akce zaměřena?

 • Stavba strojů, strojů a nástrojů
 • Stavba automobilů a vozidel
 • Elektronika/elektrotechnika
 • Technologie a zpracování plastů
 • Lékařská technika, optika apod.

Které konkrétní oblasti?

 • Komponenty a moduly
 • Materiály a polotovary
 • Výrobní procesy a technologie, průmyslové služby
 • Elektrické / elektronické zařízení, software, IT-řešení
 • Informace, organizace, poradenství
 • Obráběcí stroje – řezání, tváření, lisování
 • Povrchové zpracování, laserová a svařovací technika
 • Automatizovaná výroba a robotika
 • Montáž a manipulace s materiálem
 • Technologie pohonů, řízení procesů
 • Inženýrství a zajištění kvality
 • Výzkum a vývoj

Co mne to bude stát?

Finančně nic, časově cca 10 minut na vyplnění profilu a další čas na administraci (průběžné vytipování vhodných partnerů, žádosti o schůzky, vlastní jednání).

Musím něco zvláštního splňovat?

Jednacími jazyky jsou angličtina/němčina, takže by se znalost těchto jazyků hodila.

Kdy se akce koná?

Schůzky proběhnou 3. března 2021

Do kdy se musím registrovat?

Bezplatná registrace je do 15. února 2021.

Kdo akci organizuje?

Akci spoluorganizují v rámci Enterprise Europe Network němečtí partneři ze Saska a RHK Brno.

Když budu tápat, na koho se můžu obrátit?

V případě dotazů či zájmu o účast neváhejte kontaktovat: Jana Šindelková, tel: 532 194 922, e-mail:

Zobrazit méně

THE FACTORY OF TOMORROW – mezinárodní strojírenské fórum Vídeň 2021

Zobrazit více
Rakousko je známé svými inovativními high-tech společnostmi, které nabízejí udržitelná podnikatelská řešení a spolehlivá partnerství. Máme se co v Rakousku přiučit? Jak bude vypadat továrna budoucnosti?
Prozkoumejte ve dnech 11.-12. března 2021 své obchodní i inovativní možnosti na International Machinery and Plant Engineering Forum 2021. Akce proběhne ve virtuálním formátu a hlavním letošním tématem je továrna budoucnosti.

Jaká jsou hlavní témata konference?

 • výroba a globální žebříček hodnot,
 • okénko do světa – globální trendy ve výrobě,
 • odolnost dodavatelského řetězce,
 • zelená výroba,
 • průmyslová umělá inteligence,
 • propojitelnost,
 • průmyslová rozšířená a virtuální realita,
 • aditivní výroba

Kolik to bude stát? Účast na konferenci a b2b jednáních – verze VISITOR package je zdarma po předchozí registraci – https://machinery2021.b2match.io/signup. Nabízí se možnost prezentace firmy ve formě placených balíčků – více informací ZDE.

Jak se tam bude mluvit? Jednacím jazykem konference je angličtina. Dvoustranná jednání můžete vést v jakémkoli společném jazyce.

Do kdy se musím registrovat? Do 12.03.2021.

Kde najdu podrobnější informace? Přímo na stránce akce ZDE. Více informací: Jaroslava Martinková, tel.: 532 194 930, e-mail:

Kdo za akcí stojí? Akci pořádá Hospodářská komora Rakouska ve spolupráci se sítí Enterprise Europe Network a Advantage Austria.

Zobrazit méně
BRNO INDUSTRY 4.0

BRNO INDUSTRY 4.0 | 2021 (konference + b2b)

Zobrazit více

5. ročník mezinárodní b2b konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl

Program:

úterý 16. března 2021 
9:00–13:00

Konference Průmysl 4.0 v době COVID-19
 09:00Zahájení (Intro)
 09:05Úvodní slovo
Jiří Hlavenka, Radní pro vědu, výzkum, inovace a IT v JMK
 09:10Diskusní panel „Digitalizace z pohledu malé, střední a velké firmy“
Panelisté: Jan Keprda (Astra Motor s.r.o., CEO), Alena Lubasová (Strojírna Oslavany s.r.o., CEO), BENEŠ a LÁT a.s.
Moderátor: Lukáš Smelík
 09:30tbc
Peter van Harten, Smart Industry Ambassador, Nizozemsko
 10:00
Diskusní panel
 10:15Od digitálního dvojčete k chytré továrně
Philipp Bierschneider, Prinzipal Consultant Industrial Digitalization, Siemens AG, Digital Factory
 10:45Diskusní panel
 11:00Využití pokročilých magnetických transportních systémů v moderním průmysl
Robert Kickinger, Head of Business Intelligence & Market Development, B&R
 11:30Diskusní panel
 11:45Technologie, které mění svět automatizace
Tomáš Halva, Beckhoff Automation
14:00–16:30
workshopy

Digitalizace výroby
 14:00Moderní MES/MOM systémy pro koncepční digitalizaci výroby
Lubomír Sláma, Act-in CZ
 14:30Příklady úspěšných realizací monitorování výroby a analýzy dat
Jaromír Vrkoč, Siemens
 15:00KANBAN – Pokročilá materiálová logistika ve výrobě
Miroslav Patočka, UNIS
 15:30Digitalizace plánování výroby pomocí APS ve strojírenském podniku
David Pochman, Minerva Česká republika, a.s.
 16:00Úspěšný příklad digitalizace MSP prostřednictvím programu DIGIMAT
Petr Minář, Intemac Solution 
  Flexibilní výroba
 14:00Chytrý transport materiálu ve výrobě
Jiří Stloukal, Beckhoff
 14:30Inteligentní robotická manipulace z dopravníku
Jan Jelínek, EPRIN
 15:00Technologie pro adaptivní stroje
Tomáš Prchal, B+R automatizace
 15:30Zobrazení výrobních dat v platformě digitálního dvojčete
Tomáš Sojka & Martin Košťálek, NT Automation & INFOTECH
 16:00Industry 4.0 Cell – Robotická buňka Průmyslu 4.0
Roman Parák, FSI VUT v Brně
  Kyberbezpečnost v průmyslu
 14:00Ochrana výzkumu a vývoje a zajištění bezpečnosti lidských zdrojů
Jiří Sedláček, Network Security Monitoring Cluster
 14:30Proč kybernetická bezpečnost v podniku Průmysl 4.0
Robert Schindler, ELAT s.r.o.
 15:00Dohledové centrum jako prostředek pro zajištění monitoringu kybernetické bezpečnosti ve výrobě
Jan Kozák , AXENTA a.s.
 15:30Síťová bezpečnost a monitoring jako základ vhledu do kybernetické bezpečnosti
Petr Lacina UNIS COMPUTERS, a.s.
 16:00Jak udělat z krizové situace situaci běžnou
Jaroslav Pejčoch, T-SOFT a.s.
  Technologie budoucnosti
 14:00Technologie chytrých brýlí a rozšířené reality pro efektivní podporu výroby a servisu
Lubomír Sláma & Filip Žilka, Act-In CZ
 14:30Využití umělé inteligence a strojového učení v textilní firmě
Martin Kobera, META IT
 15:00Virtuální realita v průmyslových aplikacích
FSI VUT v Brně
 15:30Digitalizace servisního zásahu a rozšířená realita
Jiří Dvořák, Aconte
 16:00Blockchain4Industry
Jiří Kobelka, Tatum
středa 17. března 2021  
9:00–18:00 Online b2b

Cena: zdarma (konference je spolufinancována z dotací Jihomoravského kraje, b2b je financováno z Evropské unie v rámci projektu Enterprise Europe Network)

Kontaktní osoby: Lenka Votavová, , 532 194 917, Radek Kopecký, , 532 194 923

Přihlašování: konference.ic40.cz

Zobrazit méně

b2b („SoftWareDays“,21) #future of digital business

Zobrazit více

6. ročník největší softwarové akce ve střední Evropě. 3 dny. Přednášky, workshopy, b2b jednání. Mezinárodní kontakty.

Co je cílem akce?

Cílem je výměna informací, odborných znalostí a především navázání přímých obchodních kontaktů.

Jaká jsou hlavní témata?

 • klíčové prvky průmyslu – trendy v digitálním podnikání a technologické vychytávky
 • kooperační burza (B2B)
 • tematické workshopy – umělá inteligence, bezpečnost, uživatelské zkušenosti, poučení z Covidu
 • Souboj a výzvy start-upů – b2b s investory

Pro koho je akce určena?

Cílová skupina účastníků – společnosti z oblasti digitalizace a výzkumné a vývojové instituce z celého světa. Firmy a zástupci V&V, jenž hledají technologickou, výzkumnou a obchodní spolupráci. Poradenské společnosti bez technických znalostí v digitálním podnikání nejsou cílovou skupinou této akce.

Kdy?

10.–12. května 2021

Kde?

Ve Vídni a online.

Jaký bude jednací jazyk?

Angličtina.

Kolik to bude stát?

Účast pro registrované firmy zdarma. Možnost přihlášení ZDE.

Co je to b2b?

Kooperační akce, matchmakingová akce, brokerage event či b2b akce jsou synonyma druhu akce sloužící k navazování kontaktů mezi zástupci firem (b2b z business-to-business).

 1. Zaregistrujete se na portálu akce a vyplníte svůj kooperační profil.
 2. Vybíráte si z ostatních účastníků ty pro vás nejvhodnější a požádáte je o online schůzku (aktivní přístup).
 3. Je možný i pasivní přístup, kdy jen čekáte, kdo vás o schůzku požádá, ale benefit z aktivní účasti je mnohonásobně větší.
 4. Online schůzka se uskuteční online v rámci portálu ve smluvený čas.
 5. To, zda ze schůzky nakonec vzejde obchodní případ, to vám nezaručíme, to už záleží na vás…

Kdo akci organizuje?

Akci spoluorganizují v rámci Enterprise Europe Network rakouští Austrian Reserach Promotion Agency, Vienna Business Agency, Wirtschaftskammer. RHK Brno se stala spoluorganizátorem.

Na koho se mohu obrátit?

RHK Brno se stala spoluorganizátorem akce a pro více informací se můžete obrátit na J. Martinkovou, 532 194 930,

Kde se dozvím víc?

Více informací https://2021.b2bsoftwaredays.com/

Zobrazit méně
Uskutečněné akce

Konference BRNO INDUSTRY 4.0 napověděla firmám jak na digitalizaci výroby. Vystoupili na ní experti z ČR i zahraničí

Zobrazit více

Digitalizace výroby a průmysl 4.0 patří v posledních několika letech mezi strojírenskými, ale i dalšími podniky k nejvíce skloňovaným pojmům. Experti z ČR i zahraničí se tématu věnovali 21. ledna 2020 v Brně. Pod záštitou Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno) a Industry Clusteru 4.0 (IC 4.0) se v jihomoravské metropoli uskutečnil již čtvrtý ročník mezinárodní konference s názvem BRNO INDUSTRY 4.0.

RHK Brno a Industry Cluster 4.0 opět spojily síly a zorganizovaly v pořadí již čtvrtý ročník mezinárodní B2B konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl. Akce se uskutečnila 21. ledna 2020 v brněnském hotelu International.

Program letošního ročníku konference byl složen ze dvou částí – plenární a následně pak trojice odpoledních tematických bloků, s nimiž souběžně probíhalo několik desítek B2B setkání. V úvodní společné části si více než 200 účastníků konference vyslechlo inspiraci a trendy ze zahraničí v oblastech digitální transformace výroby nebo její robotizace. Nejpodstatnější částí dopolední části však byly inspirativní prezentace konkrétních aplikací a řešení v rámci společných projektů členských firem klastru IC 4.0. Jednalo se o příklady implementací technologií ve výrobních společnostech ASTRA MOTOR a PBS Velká Bíteš.

Odpolední část konference se pak ve třech blocích – Digitální pracoviště, Flexibilní výroba a Kyberbezpečnost v průmyslu – zaměřila detailněji na konkrétní technologie a řešení. Návštěvníci akce si tak mohli vybrat přesně to, co je zajímá. V rámci jednotlivých bloků je čekaly přednášky odborníků z předních technologických firem jako například Unicorn, B&R, Schunk, Microsoft, SAP či Siemens.

„Konference je pro nás ideální příležitost prezentovat inovativní produkty v oblasti Výroby 4.0. Zejména oceňujeme, že se můžeme potkat se zástupci jak technologických tak výrobních firem, kterých je tu opravdu spousta,“ sdělil Karel Peška, Managing Director ze společnosti Unicorn Systems. Ta je součástí skupiny Unicorn, která byla generálním partnerem akce.

Dopolední a odpolední části konference se zúčastnilo více než 260 zástupců firem z řad členů komory či klastru a dalších zájemců o témata tzv. Průmyslu 4.0, zástupců tuzemských, ale i zahraničních firem z Rakouska, Německa, Slovenska či Itálie. Velká část účastníků využila i možnost předem sjednaných B2B jednání, kterých se na pozadí konference uskutečnilo více než 130.

Konference se konala v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network, které jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014–2020) na základě grantové smlouvy č. 831241 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Konference byla organizována v rámci projektu INDUSTRY CLUSTER 4.0 – Rozvoj klastru, který je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Zobrazit méně

Navštívili jsme provozy 4.0 v Horním Rakousku

Zobrazit více

Ve dnech 13.-14.5.2019 se uskutečnila exkurze do chytrých provozů špičkových rakouských společností Fronius a B&R.

Zástupci členských společností klastru měli možnost si prohlédnout výrobní linky a pracoviště s vysokým stupněm automatizace a digitalizace.

fronius

Společnost Fronius jako světová technologická jednička soustřeďuje své odborné znalosti ve třech obchodních jednotkách – Perfect Charging, Perfect Welding a Solar Energy. Společnost Fronius je zastoupena 28 dceřinými společnostmi na čtyřech kontinentech. Má také prodejní a servisní partnery ve více než 60 dalších zemích na všech kontinentech.

V navštívené centrále, která se nachází v malé obci, je prováděna výroba a montáž pro všechny tři divize společnosti. Jedná se jak o konečnou montáž, tak o montáž a výrobu polotovarů pro ostatní závody. Je zde zastoupena kovovýroba, zejména zpracování plechů a jejich finální povrchová úprava. Následně pak konečná montáž finálních produktů. Probíhá zde rovněž výroba elektronických komponentů a osazování desek plošných spojů.

V rámci exkurze byla nejprve představena firma a její činnosti při vstupní prezentaci. Následně proběla prohlídka výroby a výrobních technologií. Následovala diskuse s představitelem managementu zodpovědným za problematiku průmyslu 4.0. Diskutována byla témata jako plánování výroby, kapacit a personálu, propojení jednotlivých výrobních jednotek, přenos a nakládání s daty, zajištění kvality výroby, ale také proces vzdělávání zaměstanců, který byl a je klíčový pro úspěšný přechod společnosti na novou „digitální“ úroveň.

br

Společnost B&R je jeden ze světovým lídru v oblasti průmyslové automatizace, dnes působí jako globální centrum pro strojní a tovární automatizaci v rámci skupiny ABB Group. Společnost B&R Industrial Automation GmbH byla založena v roce 1979 a sídlí v rakouském Eggelsbergu.

Jako výrobce automatizační techniky se společnost specializuje na systémy řízení strojů a výrobních závodů, HMI a řízení pohybu. Kromě škálovatelných kompletních řešení nabízí B&R také jednotlivé komponenty. Sortiment je orientován na výrobu strojů a zařízení a společnost je také aktivní v oblasti automatizace výroby a procesů.

V rámci exkurze jsme měli unikátní možnost absolvovat komenovanou prohlídku výrobního závodu společnosti v Eggelsbergu, který představuje příklad flexibilní výroby průmyslových PC. Konfiguraci každého PC si přitom zákazník může sestavit on-line. Systém pak prověří proveditelnost zvoleného řešení a poté vygeneruje materiálový list se sériovým číslem. Zákazník má přitom možnost vybrat si z až 250 miliard hardwarových kombinací. Systém pak zajišťuje optimální zpracování dodávky, plynulý chod logistiky i včasné dodání jednotlivých dílů. Všechny stroje a zařízení jsou totiž součástí jedné sítě, kam je propojený i vysokoregálový sklad pružně reagující na očekávaný objem výroby.

I díky aktivnímu zapojení managementu české pobočky B+R automatizace do přípravy exkurze, se nám dostalo velmi vřelého přijetí a infromace poskytnuté ze strany odborníků společnosti byly velmi nadstandardní. V rámci prezentace a následné diskuse tyákajících se přístupů společnosti k výzvám tzv. Průmyslu 4.0 bylo umožněno účastníků náhlednou „pod pokličku“ opravdu špičkové technologické společnosti, která v oblasti průmyslové automatizace hraje jednu s vedoucích rolí v rámci globálního trhu.

Věříme, že díky zcela otevřenému způsobu přijetí a zájmu o sdílení zkušeností, znalostí ze strany rakouských společností byla exkurze velmi inspirující a podnětná a že zase pomůže naším členským společnostem k posunu či alespoň malým krokům na poli digitalizace a automatizace výrobních a podnikových procesů.

Exkurzi pořádal klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0 a byla součástí projektu DIH DIGIMAT, který je financován Jihomoravským krajem.

Zobrazit méně

Brno již potřetí hostilo konferenci o Průmyslu 4.0

Zobrazit více

V úterý 22. ledna 2019 se uskutečnil 3. ročník mezinárodní konference BRNO INDUSTRY 4.0 o digitalizaci výroby.

Přes 220 účastníků opět zaplnilo konferenční prostory hotelu International Brno, aby si poslechlo novinky a trendy v technologích, které umožňují digitalizaci a automatizaci výrobních procesů. Konference, kterou pořádal klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0 společně s Regionální hospodářskou komorou Brno, se v odborném programu zaměřila na témata související s řízením výroby, zpracováním a vyhodnocováním výrobních dat, digitálními službami nebo kyberbezpečností v průmyslu.

Mezinárodní kontext a zkušenosti ze zahraničí byly reflektovány v přednáškách Jan Buriana ze společnosti E&Y nebo Marko Pfeifera z německého prestižního Fraunhoferova Institutu. Oblasti řízení výroby a MES systémů byly na příkladech z praxe ilustrovány v přednáškách Dr. Lubomíra Slámy (Act-In CZ) a Leoše Honse (Unis a.s.). Velmi živou a interaktivní prezentaci nabídnul Peter Kurhajec ze slovenské společnosti MTS, spol. s r.o., která má dlouholeté zkušenosti s implementací technologií pro automatizaci. Důležitost sběru relevatních dat s jejich následným vyhodnocováním, ať už na lokální nebo cloudové úrovni, zdůraznily vystoupení Romana Mužíka (B+R automatizace s.r.o.) a Petra Puše ze softwarové společnosti Unicorn. Inspiraci pro digitalizaci výrobních firem a případové studie z poradenského programu DIGIMAT přinesla přednáška Radomíra Zbožínka a Petra Mináře ze společnosti Intemac Solutions s.r.o. Dále téma kybernetických hrozeb a předpokladů k datové bezpečnosti bylo zdvihnuto v prezentaci prof. Geralda Quirchmayra z Vídeňské univerzity. Jak profinancovat projekty v rámci Průmyslu 4.0 a  jak využít současné dotační možnosti se publikum dozvědělo ve velmi přehledné přednášce Milana Sedláčka (RENARDS dotační s.r.o.) na samém závěru konference.

V návaznosti na loňský úspěch byla i letos akce doprovázena jednacími bloky, při kterých se účastníci potkali při předem sjednaných B2B schůzkách. Této možnosti využili především rakouské společnosti, které se do akce zapojily díky výborné spolupráci s obchodním oddělením Rakouského velvyslanectví. Ve dvou blocích proběhlo více než 60 jednání.

Po roce opět plně obsazený konfereční sál dokázal, že téma Průmyslu 4.0 stále více rezonuje u malých i středních společností a pro úspěšnou implementaci budou nezbytné technologie samotné, ale i informovanost a schopnost lidí nové přístupy pojmout a efektivně je využívat. Což s sebou přináší nové nároky na osvětu a vzdělávání. V tomto se budou klastr a RHK Brno nadále snažit být co nejvíce nápomocni.

* Konference byla organizována v rámci platformy Digital Innovation Hub DIGIMAT, která je financována Jihomoravským krajem.

 

Zobrazit méně

Konference 4.0 (2018) byla „vyprodaná“

Zobrazit více

Konferenční sál hotelu International Brno praskal ve švech. Přes 220 účastníků konference BRNO INDUSTRY 4.0 si přišlo 23. ledna 2018 poslechnout odborné přednášky a ukázky z praxe, týkající se digitalizace a automatizace výrobních procesů. Organizátorem konference byla Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s klastrem INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Velký zájem o účast na 2. ročníku mezinárodní konference BRNO INDUSTRY 4.0 potvrdil aktuálnost tématu inovací ve výrobě. Automatizace, robotizace, digitalizace, cloud, datová intergrace, optimalizace. Všechny tyto termíny byly v průběhu konference často zmiňovány a skoloňovány. A že nejde o pouhá slova, ale možnou realitu představila především série přednášek, představující kuřimskou Výrobní buňku 4.0 a technologie v ní implementované. Velmi inspirativní byla přednáška Dr. Stettera z mnichovské technologické firmy ITQ GmbH, která akcentovala klíčovou věc pro úspěšnou cestu k chytré výrobě, a tou je vzdělávání a motivace technicky zaměřené mládeže.

Velkou přidanou hodnotou akce byla i přítomnost rakouských firem, se kterými bylo možné přostřednictvím B2B schůzek diskutovat možnosti technologické či obchodní spolupráce. Rakouský pohled na problematiku tzv. Průmyslu 4.0 nechyběl ani v odborné části, který reprezentoval pan Roland Sommer, ředitel rakouské platformy pro chytrou výrobu. Rozptýlit obavu z nahrazování lidské práce roboty se pokusila přednáška Pavla Bezuckého ze společnosti Universal Robots, která se zaměřuje na kolaborativní robotiku. Odbornou část programu zakončila prezentace prof. Václavka, který pohovořil o plánech a možnostech výzkumné a vývojové spolupráce s Vysokým učením technických V Brně.

Závěrečná část konference patřila smluveným B2B schůzkám mezi účastníky akce. Schůzek se uskutečnilo více než 50 a dle reakcí účastníků přinesly kýžené kontakty a informace pro novou spolupráci v oblasti technologií pro chytrou výrobu.

Konference se konala v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network.

Generálním partnerem akce byla společnost Unicorn.

Partnery akce byly společnosti Advantage Austria, Universal Robots a B + R automatizace.

 

Zobrazit méně

Čínská delegace se zajímala o klastr

Zobrazit více
V pondělí 16.4.2018 navštívila čínská delegace z provincie Guangdong naši komoru. Delegace byla vedena guvernérem provincie panem Ma Xingrui. Pan guvernér se zajímal především o aktivity RHK související s tématem Průmysl 4.0 a průmyslový klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0.
Členové delegace byli seznámeni s aktivitami a projekty, které RHK Brno činí v oblasti podpory implementace prvků automatizace a digitalizace prostřednictvím klastru INDUSTRY CLUSTER 4.0. Za RHK Brno hosty přivítal ředitel Čeněk Absolon a představil region a město Brno v hospodářském kontextu. Předseda představenstva a výkonný ředitel klastru Tomáš Kubala se ve své prezentaci zaměřil především na poznatky vycházející z analýzy připravenosti firem v Jihomoravském kraji na přechod výrobních a podnikových procesů malých a středních firem na standard tzv. Průmyslu 4.0. Znalost aktuální a plánované úrovně podniků dává klastru možnost při plánování a nastavení projektů a aktivit, které pomůžou členům RHK a klastru efektivně pojmout nové technologie a přístupy. V návazné prezentaci ředitel společnosti NT automation s.r.o. Jiří Koudelka na několika příkladech z oblasti automatizace ilustroval své zkušenosti z konkrétních projektů na trzích v Číně, Německu či Mexiku.

V záverečné diskusi bylo ze strany guvernéra provincie vzneseno několik dotazů ohledně motivace malých a středních firem a především jejich managementu k zavádění inovací, které souvisí s diskutovaných tématem Průmysl 4.0.

Zobrazit méně

Jihomoravský kraj chce být připraven na Průmysl 4.0

Zobrazit více

Vysoké učení technické v Brně hostilo v pondělí 12. června 2017 seminář zaměřený na Průmysl 4.0, kterého se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, brněnský primátor Petr Vokřál, ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon nebo ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze Vladimír Mařík. Jedním z výsledků bude mj. i nový anglický doktorský studijní program pro zájemce z průmyslu, který společně připraví VUT a ČVUT.

Jak ve svém příspěvku konstatoval hejtman Šimek, Jihomoravský kraj je na Průmysl 4.0 připravený. „Jsme v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací vpředu a patříme na špičku i v rámci Evropy. Nepřímým výsledkem Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje bylo například vytvoření vhodných podmínek pro příliv investic z Operačního programu Věda a Výzkum pro inovace v celkové hodnotě více než 17 miliard korun a vzniklo více než 2000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve více než 140 technologických firmách,“ konstatoval hejtman Šimek. Dlouhodobým cílem iniciativy Průmysl 4.0 je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu takzvané čtvrté průmyslové revoluce – tedy v současném trendu digitalizace, související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přináší.

Základní vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce se objevily v roce 2011. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu, kdy by mohla být ohrožena zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací. Měla by vznikat nová pracovní místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců.

Na setkání v novobarokní aule rektorátu VUT v centru Brna dorazily desítky zástupců jihomoravských firem. „Výstupy z dnešního setkání budou diskutovány s Výborem pro Průmysl 4.0, který vznikl z rozhodnutí české vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně připravuje výzvu se zaměřením na Průmysl 4.0 tak, aby požadavky vzešly přímo z praxe a aby bylo možné výzvu zveřejnit v září letošního roku. Počítáme s alokací zhruba půl miliardy korun,“ přislíbil na setkání ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Na seminář k Průmyslu 4.0 zamířil do Brna i Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, který buduje první velký český testbed na ČVUT a je připraven pomoci vytvořit podobnou testovací laboratoř i v Brně. „Základní myšlenky Průmyslu 4.0 stojí na mezioborové spolupráci. Stále se objevují nové technologie, máme nové požadavky na průmyslovou výrobu, kdy se snažíme o individualizovanou výrobu s co nejkratší výrobní dobou. Společně s CEITEC VUT a německými partnery jsme pro tento záměr získali financování 1. fáze projektu RICAIP. Bude to základ česko-německého výzkumného centra pro pokročilou průmyslovou výrobu s ambicí rozvoje evropské vědecké infrastruktury,“ připomenul Mařík, podle kterého nesou ČVUT a VUT velký díl zodpovědnosti za směřování Průmyslu 4.0.

V oblastech spojovaných s Průmyslem 4.0 mohou výzkumná centra VUT nabídnout spolupráci menším i středním průmyslovým podnikům v oblasti vývoje strojírenských technologií, robotiky, virtuální a rozšířené reality, simulace a modelování reálných procesů, automatizace nebo zabezpečení dat.

Jak uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, je jih Moravy na čtvrtou průmyslovou revoluci již připravený. Jihomoravský kraj do této oblasti investoval od roku 2003 už 814 milionů korun, dalších 281 milionů investovalo přímo Statutární město Brno. Do moravské metropole v posledních letech dorazilo víc jak 70 špičkových zahraničních vědců, z nich třetina přišla z některé z dvacítky nejlepších světových univerzit. „Počet investic roste, stejně jako počet udělených patentů. Stále více je přitom akcentována výuka v cizích jazycích, protože i investoři kladou stále vyšší požadavky na studium např. v angličtině. Ve věci příchodu zahraničních studentů, a to nejen z členských států EU, je Brno připravené nabídnout univerzitám pomoc,“ dodal primátor Statutárního města Brna Petr Vokřál.

Seminář byl zakončený diskuzí průmyslových partnerů s čelními představiteli ministerstva průmyslu, Jihomoravského kraje, města Brna a dvou největších tuzemských technických univerzit.

Zdroj:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=339942&TypeID=2

Zobrazit méně

Proběhl workshop Jak digitalizovat výrobu?

Zobrazit více

Ve čtvrtek 22.6.2017 proběhl v prostorách RHK Brno workshop věnovaný digitalizaci a automatizaci výroby malých a středních firem.

 

Více než 30 zástupců firem mělo možnost získat nové informace o moderním plánování a řízení výroby, využití cloudových řešení a nových výrobních technologií v průmyslové praxi. Prostor byl věnován i dotačním příležitostem, které mohou v nadcházejících letech firmy využít pro své inovační projekty v oblasti digitalizace a automatizace. Workshop také představil výsledky analýzu připravenosti firem Jihomoravského kraje na Průmysl 4.0, kterou realizovala v předchozích měsících RHK Brno společně s klastrem INDUSTRY CLUSTER 4.0. Analýza identifikovala oblasti výroby s největším inovačním potenciálem. Nejen na tyto oblasti bude zaměřena pozornost klastru a RHK Brno při přípravě budoucích projektů a aktivit pro jejich členy. Jedná se především o oblast sledování stavu strojů, zakázek, výkonu operátorů; oblast prediktivní údržby a oblast systému plánování a řízení kvality (viz graf).

graf

Odpolední část workshopu byla věnována návštěve Výrobní buňky 4.0, která vznikla ve kuřimské společnosti Intemac Solutions společně se členy klastru a partnery. Buńka představuje pohled na základní jednotku chytré výroby, která ukazuje možnosti využití stávajících technologií s prvky konceptu Průmyslu 4.0 v praxi.

Výrobní buňku 4.0 tvoří platforma propojující obráběcí stroj s robotem a měřicí stanicí. Jednotka je unikátní v tom, že spojuje různá zařízení od jiných výrobců do jednoho celku, který dokáže jednoduše komunikovat a je připraven k zapojení do chytrých továren po celé republice.

Umožňuje například adaptivní výrobu, integrovanou robotiku nebo uniformní ovládání zařízení. Buňka bude dále rozvíjena ve spolupráci s dalšími partnery a bude v sobě postupně integrovat další funcionality výroby budoucnosti.

Zobrazit méně

Obchodní mise nás zavedla do provozů 4.0 v Bavorsku

Zobrazit více

Ve dnech 4. – 6. dubna 2017 proběhla obchodní mise 7 jihomoravských firem, zástupců 3 fakult VUT v Brně, brněnského magistrátu a RHK Brno do největší německé spolkové země, Bavorska. Cílem bylo nejen získat nové obchodní kontakty, ale především poznat nejnovější trendy v automatizaci a digitalizaci průmyslové výroby.

Mise byla uspořádána ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a Generálním konzulátem ČR v Mnichově. Ve středu 5. dubna proběhla v prostorách Českého centra v Mnichově předem připravená B2B jednání s bavorskými firmami s možností představit možnosti spolupráce v oblasti obchodu, výzkumu či vývoje. Odpoledne pak podnikatelská delegace absolvovala návštěvu v technologické společnosti ITQ, progresivního podniku se zaměřením na automatizační systémy, mezi jejichž zákazníky patří přední světové firmy, mimo jiné Tesla Motors vizionáře Elona Muska.

Vyvrcholením mise byla pak čtvrteční návštěva digitální továrny společnosti SIEMENS v městě Amberku. Plně automatizovaná továrna na výrobu řídících systémů byla velkou inspirací, jak lze modernizovat sériovou výrobu náročných technických komponent.

Tato akce byla realizována za finanční podpory statutárního města Brna v rámci aktivit Centra mezinárodního obchodu.

Zobrazit méně

V Brně se diskutovalo o továrně budoucnosti

Zobrazit více

Dne 29.11.2016 se v rámci mezinárodní konference s názvem „Pracoviště budoucnosti 4.0“, kterou pořádala RHK Brno ve spolupráci s INDUSTRY CLUSTER 4.0, sešli odborníci z řad vysokých škol, veřejné správy, vědeckých institucí a zejména výrobních firem, nejen sdružených ve strojírenském klastru.

Do kongresové haly hotelu Holiday Inn Brno si téměř 150 účastníků přišlo poslechnout odborné poznatky a praktické zkušenosti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, odborníků z prestižního německého institutu Fraunhofer-Institute, úspěšné příklady implementace prvků Průmyslu 4.0 a pracoviště budoucnosti prezentovaly strojírenské a IT firmy – členové INDUSTRY CLUSTER 4.0. Debatovalo se o výstavbě tzv. továrny budoucnosti, jako prostředku při morfologické změně výrobních procesů firem z Jihomoravského regionu.

Zobrazit méně
Načíst další uskutečněné akce