Ve dnech 13.-14.5.2019 se uskutečnila exkurze do chytrých provozů špičkových rakouských společností Fronius a B&R.

Zástupci členských společností klastru měli možnost si prohlédnout výrobní linky a pracoviště s vysokým stupněm automatizace a digitalizace. 

fronius

Společnost Fronius jako světová technologická jednička soustřeďuje své odborné znalosti ve třech obchodních jednotkách – Perfect Charging, Perfect Welding a Solar Energy. Společnost Fronius je zastoupena 28 dceřinými společnostmi na čtyřech kontinentech. Má také prodejní a servisní partnery ve více než 60 dalších zemích na všech kontinentech.

V navštívené centrále, která se nachází v malé obci, je prováděna výroba a montáž pro všechny tři divize společnosti. Jedná se jak o konečnou montáž, tak o montáž a výrobu polotovarů pro ostatní závody. Je zde zastoupena kovovýroba, zejména zpracování plechů a jejich finální povrchová úprava. Následně pak konečná montáž finálních produktů. Probíhá zde rovněž výroba elektronických komponentů a osazování desek plošných spojů.

 V rámci exkurze byla nejprve představena firma a její činnosti při vstupní prezentaci. Následně proběla prohlídka výroby a výrobních technologií. Následovala diskuse s představitelem managementu zodpovědným za problematiku průmyslu 4.0. Diskutována byla témata jako plánování výroby, kapacit a personálu, propojení jednotlivých výrobních jednotek, přenos a nakládání s daty, zajištění kvality výroby, ale také proces vzdělávání zaměstanců, který byl a je klíčový pro úspěšný přechod společnosti na novou "digitální" úroveň.

br

Společnost B&R je jeden ze světovým lídru v oblasti průmyslové automatizace, dnes působí jako globální centrum pro strojní a tovární automatizaci v rámci skupiny ABB Group. Společnost B&R Industrial Automation GmbH byla založena v roce 1979 a sídlí v rakouském Eggelsbergu.

Jako výrobce automatizační techniky se společnost specializuje na systémy řízení strojů a výrobních závodů, HMI a řízení pohybu. Kromě škálovatelných kompletních řešení nabízí B&R také jednotlivé komponenty. Sortiment je orientován na výrobu strojů a zařízení a společnost je také aktivní v oblasti automatizace výroby a procesů.

 V rámci exkurze jsme měli unikátní možnost absolvovat komenovanou prohlídku výrobního závodu společnosti v Eggelsbergu, který představuje příklad flexibilní výroby průmyslových PC. Konfiguraci každého PC si přitom zákazník může sestavit on-line. Systém pak prověří proveditelnost zvoleného řešení a poté vygeneruje materiálový list se sériovým číslem. Zákazník má přitom možnost vybrat si z až 250 miliard hardwarových kombinací. Systém pak zajišťuje optimální zpracování dodávky, plynulý chod logistiky i včasné dodání jednotlivých dílů. Všechny stroje a zařízení jsou totiž součástí jedné sítě, kam je propojený i vysokoregálový sklad pružně reagující na očekávaný objem výroby.

I díky aktivnímu zapojení managementu české pobočky B+R automatizace do přípravy exkurze, se nám dostalo velmi vřelého přijetí a infromace poskytnuté ze strany odborníků společnosti byly velmi nadstandardní. V rámci prezentace a následné diskuse tyákajících se přístupů společnosti k výzvám tzv. Průmyslu 4.0 bylo umožněno účastníků náhlednou "pod pokličku" opravdu špičkové technologické společnosti, která v oblasti průmyslové automatizace hraje jednu s vedoucích rolí v rámci globálního trhu.

Věříme, že díky zcela otevřenému způsobu přijetí a zájmu o sdílení zkušeností, znalostí ze strany rakouských společností byla exkurze velmi inspirující a podnětná a že zase pomůže naším členským společnostem k posunu či alespoň malým krokům na poli digitalizace a automatizace výrobních a podnikových procesů.  

 

 

Exkurzi pořádal klastr INDUSTRY CLUSTER 4.0 a byla součástí projektu DIH DIGIMAT, který je financován Jihomoravským krajem.

Výhody členství

Proč se stát členem klastru

Podpora při digitalizaci výrobních procesů

Pomůžeme udržet Vaši konkurenceshopnost

Podpora technického vzdělávání

Víme, že dostatek kvalifikované pracovní síly je základ úspěchu Vaší firmy

Podpora zahraničního obchodu

Dokážeme podpořit Vaše obchodní aktivity na zahraničních trzích

Přihláška ke členství

Vaše vstupenka do světa INDUSTRY CLUSTER 4.0 je připravena
Nezávazná registrace