Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s. Vás zvou na konferenci věnovanou praktickému využití Smart technologií ve městech a obcích.

 

Chytrá řešení zvyšují kvalitu života

"Moderní analýzy a plánování dopravy ve městech a obcích"

KDY: 17. ledna 2019, 10:00 – 15:00

KDE: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno

 

HLAVNÍ TEMATICKÉ OBLASTI KONFERENCE

Dopolední program: 10:00 – 12:00

Co všechno může být Smart a co nám to přinese?

 •                         inspirativní příklady ze zahraničí,
 •                         sdílení dobrých zkušeností mezi našimi městy a obcemi,
 •                         využití zdrojů a také občanské aktivity.

Přednášející: Mgr. David Bárta, šéfredaktor časopisu City One zaměřeného na sdílení chytrých řešení mezi městy střední Evropy

Jak začít ve vašem městě nebo obci?

Monitoring životního prostředí

 •                         měření kvality ovzduší, příklady z Břeclavi a Prahy,
 •                         nízkonákladové senzory.

Přednášející: Mgr. Roman Ličbinský, ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb CDV

Host: Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech Bohemia

Moderní analýza dopravy

 •                         průzkumy dopravy,
 •                         mikrosimulace jako podklad pro kvalitní řízení dopravy.

Přednášející: Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV

Host: Ing. Radim Striegler, vedoucí oblasti dopravních průzkumů a navrhování pozemních komunikací CDV

Jak vytvořit místo pro kvalitní život?

Efektivní plánování dopravy

 •                         plán udržitelné městské mobility je strategický dokument týkající se všech druhů dopravy (hromadné, osobní, nákladní, cyklistické, pěší i statické). Jeho součástí je i zavedení inteligentních systémů, zklidňování dopravy, nízkoemisních zón, chytrého parkování a dalších prvků,

Přednášející: Ing. Martin Bambušek, vedoucí oblasti dopravní telematiky CDV

Host: bude upřesněn

 •                         praktické zkušenosti se zavedením SUMP v Olomouci.

Přednášející: Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., spoluautor SUMP, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Host: Bc. Karolína Marešová, zástupce města Třebíč

CIVINET Česká a Slovenská republika

 •                         síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility v České a Slovenské republice.

Přednášející: Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., CIVINET

Mgr. Michal Bajgart, výzkumný pracovník v oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy

Host: Ing. Martin Luňáček, zástupce města Olomouc, aktivní člen CIVINETu

Bezpečnost na silnicích – právo a zodpovědnost každého z nás

 •                         Strategie bezpečnosti silničního provozu,
 •                         co přinesla strategie městu Otrokovice.

Přednášející: Ing. Josef Mikulík, CSc., spoluautor Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, v minulosti ředitel CDV

Host: Ing. Martin Štětkář, koordinátor BESIP na úseku silničního hospodářství Zlínského kraje

Odpolední program: 13:00 – 15:00

Prohlídka Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV)

 •                         Laboratoř životního prostředí,
 •                         ukázka měření kvality ovzduší: Airpointer,
 •                         praktická ukázka funkčnosti chytré dlažební kostky a její aplikace na parkovišti CDV,
 •                         ukázka telematického zařízení.

Moderátorem akce je JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.

Registrace na konferenci: https://www.cdv.cz/chytra-reseni-zvysuji-kvalitu-zivota

Pozvánka s programem ke stažení ZDE.

 

 

Výhody členství

Proč se stát členem klastru

Podpora při digitalizaci výrobních procesů

Pomůžeme udržet Vaši konkurenceshopnost

Podpora technického vzdělávání

Víme, že dostatek kvalifikované pracovní síly je základ úspěchu Vaší firmy

Podpora zahraničního obchodu

Dokážeme podpořit Vaše obchodní aktivity na zahraničních trzích

Přihláška ke členství

Vaše vstupenka do světa INDUSTRY CLUSTER 4.0 je připravena
Nezávazná registrace