Dne 27. dubna 2018 proběhla konference v rámci Unicorn College Open, která se věnovala oblasti průmyslu 4.0. Návštěvníci se mohli těšit na zajímavé přednášky odborníků, z jejich úst zaznívaly pojmy jako autonomní a kolaborativní roboti, Internet of Things, Edge technologie, pokročilá automatizace, digitální dvojče, rozšířená a virtuální realita, umělá inteligence a mnoho dalšího.

Konferenci, jež se tradičně odehrávala v prostorách Pražské konzervatoře na Dvořákově nábřeží, zhlédl zaplněný sál, v němž se sešlo přes 330 posluchačů. Ti měli možnost načerpat klíčové poznatky z rodící se čtvrté průmyslové revoluce. Přednášející se ve svých přednáškách postupně zabývali stavem a připraveností českých podniků na Průmysl 4.0, představili koncept výrobní buňky 4.0 či využití rozšířené reality v průmyslu. V průběhu dne jsme se rovněž podívali na propojení geoinformatiky s Průmysl 4.0, na makroekonomické dopady čtvrté průmyslové revoluce nebo na problematiku sledování zařízení a majetku. V neposlední řadě se účastníci v interaktivní přednášce seznámili s bezpečnostními riziky připojováním věcí k Internetu v domácnostech.

Úvodní slovo si vzal Miroslav Hlaváč (Unicorn), který následně představil tyto řečníky a jejich přednášky: Radomír Zbožínek (Intemac Solutions), který hovořil o Výrobní buňce 4.0 a Tomáš Kubala (Industry Cluster 4.0) o Průmyslu 4.0 v kontextu České republiky. Po krátké přestávce pokračovala společná přednáška Ondřeje Švihálka (Unicorn) a Miroslava Hlaváče na téma Rozšířené reality v průmyslu, dále Zdeněk Švihálek (B+R automatizace) s přednáškou Průmysl 4.0 v automatizaci. Před ukončením prvního bloku konference se rozmluvil Vladimír Pikora (Next Finance) o Makroekonomických dopadech čtvrté průmyslové revoluce. Po obědové pauze pokračovaly přednášky v podání Radka Kuttelwaschera (ARCDATA PRAHA), který hovořil o Geoinformatice v procesu ''chytré'' údržby a Josefa Duška (Unicorn) o Životním cyklu budovy. Součástí poslední přestávky bylo krátké hudební představení mladého a nadaného studenta Pražské konzervatoře, který zpříjemnil atmosféru hrou na housle. Následovala přednáška od Daniela Fertšáka (Hewlett Packard Enterprise), jenž přednášel o Aruba Asset Tracking a poslední přednáška patřila Petru Chytilovi (Avast) o Temných zákoutí chytrých domástností.
 
Přednášky nejen zástupců členských firem klastru můžete zhlédnout na následujícím odkazu.
Výhody členství

Proč se stát členem klastru

Podpora při digitalizaci výrobních procesů

Pomůžeme udržet Vaši konkurenceshopnost

Podpora technického vzdělávání

Víme, že dostatek kvalifikované pracovní síly je základ úspěchu Vaší firmy

Podpora zahraničního obchodu

Dokážeme podpořit Vaše obchodní aktivity na zahraničních trzích

Přihláška ke členství

Vaše vstupenka do světa INDUSTRY CLUSTER 4.0 je připravena
Nezávazná registrace